نگرش استراتژیک کلید دستیابی به توسعه پایدار شهر استعماد معادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هر شهر بازنمایی فضای سیستم های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی حاکم بر آن است. آنچه امروزه زیبایی و زشتی کالبد شهری را در شهرهای بزرگ نشان می دهد، حاصل سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی است که دلواپسان آگاهانه یا ناآگاهانه خواستار آن بوده و به جلو آورده اند.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری نیازمند توجه و بینشی است که بتواند ساختار و عملکرد را با توزیع عادلانه اشکال و خدمات پایدار بیولوژیکی در مقیاس محله ای ترکیب کند و در نتیجه به عناصر و جزئیات موجود در محله ها توجه کند و رضایت شهروندان را تضمین کند. محله تقاضا و نیازهای مقیاس است. باعث گسترش مولفه های موثر در تامین آسایش زندگی می شود.

مشاور کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت گفت: شهر و مناطق اطراف آن از توسعه کالبدی، تخریب فضای سبز طبیعی و اراضی کشاورزی، ناهماهنگی کاربری اراضی و پیاده روی رنج می برند. فضای مناسبی که نیاز به تامین و اجرا دارد.روش شهرسازی مناسب باید در شهرسازی و کاربری زمین آزمایش شود، زیرا زمین شهری کالای ارزشمندی است و به ویژه در شهرهای بزرگ نیازمند مدیریت هوشمند زمین هستیم.

وی با تاکید بر اینکه کالبد شهری باید خود را با زندگی انسان تطبیق دهد و احساسات و عواطف انسانی را بیان کند تا گرفتار پدیده تسلط ساختمان ها در ساخت و سازها و کلان شهرها نشویم، افزود: توجه به زیرساخت های شهری، استفاده از الگوهای جدید شهر مانند یک مدل شهری جمع و جور است، رشد هوشمندانه و استفاده از فناوری های جدید در این زمینه برای جلوگیری از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر است.

این کارشناس شهرسازی گفت: اقدام مدیریت شهری باید با هدف شناسایی و تبیین نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها در ساختار شهری و ایجاد توسعه پایدار شهری در محله و استفاده منطقی از رشد تراکم باشد. همه ملاحظات بیولوژیکی با در نظر گرفتن و استفاده از حمل و نقل عمومی، بیایید گامی به سوی شکل شهری پایدار برداریم.

وی استدلال کرد که استفاده از روش‌های طراحی محیطی و توجه به اندازه، شکل، اندازه و تناسب در فضاهای عمومی برای رویکردهای معماری شهری و آسایش شهروندان، با در نظر گرفتن نور و اقلیم برای زندگی ضروری است و منجر به ایجاد از فضاهای جذاب از نظر کمی و کیفی.

معادی ادامه داد: ارائه راهکارهایی برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و تهدیدها به فرصت های موثر در برنامه ریزی و ساماندهی شهرسازی و توسعه پایدار شهری می تواند زیربنای ارزشمندی برای دستیابی به توسعه پایدار محله ای و الگوی پایدار شهری و کلان شهری باشد.