نیازمند تولید ۸۰ میلیون مترمربع چادر ملی هستیم
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه باید از ظرفیت همه استان‌ها برای تولید چادر ملی استفاده کرد، گفت: نیاز کشور به این پوشش سالانه ۸۰ میلیون متر مربع است.

رژیم لاغری سریع