نیاز از دوام در داخل فلسطین اشغالی بدتر کردن شدحسن هانی زاده در داخل بررسی با خبرنگار ایمنا در داخل باره {درگیری} های جدیدترین در داخل کرانه باختری: فینال دیدار وزرای خارجه مصر، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات همراه خود وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در داخل صحرا. Ngb معامله با واقعیت این تصور به افسران رژیم صهیونیستی دانش شد کدام ممکن است افراد فلسطین حمایت عربی شخصی را به دلیل انگشت دانش اند.

وی یکپارچه داد: به دلیل این رو رژیم صهیونیستی همراه خود این ایده کدام ممکن است افراد فلسطین گمشده حمایت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی هستند، حمله ها شخصی را بدتر کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع سربازان فلسطینی نیز به نشست وزرای خارجه کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا {پاسخ} دادند. بیابان.” Ngb ممکن است همراه خود صدای بلند به تشکیل ناتو {پاسخ} دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات استشهادی مشارکت در دادند تقاضا او می رود ممکن است به رژیم صهیونیستی ادعا کردند کدام ممکن است همراه خود بیشترین استفاده را ببرید چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام داخل، اراضی فلسطین را آزاد کنند.

کارشناس امتیازات خاورمیانه ذکر شد: رژیم صهیونیستی به موازات تشکیل نشست کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر خارجه آمریکا در داخل صحرا. Ngb در تلاش برای انشعاب گتوها در داخل قطب شرق صادر شده.

گزارش شد کدام ممکن است کابینه نفتالی خانم وی همراه خود انشعاب محله های یهودی نشین در داخل سرزمین های اشغالی موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اخیراً توهین های تندروهای صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن وزیر امور خارجه به مسجد الاقصی مطرح شده است. دعا او می رود شورش جدیدی در داخل سرزمین های اشغالی راه اندازی کرد به این چه چیزی مسئول چه چیزی بود {درگیری} خونینی بین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین رخ خواهد داد در نهایت این مبارزات یکپارچه ممکن است داشته باشد.

هانی زاده ذکر شد: انتفاضه هم اکنون در داخل سرزمین های اشغالی است قابل دریافت که ممکن است یک انتفاضه فقط کاملاً متفاوت، {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید پرهزینه برای رژیم صهیونیستی خواهد بود، احتمالا کدام ممکن است نظامی صهیونیستی را کنار هم قرار دادن خواهد کرد. عالی رژیم از نزدیک ترسناک شورش افراد فلسطین است.

وی به بدتر کردن {درگیری} ها در داخل کرانه باختری شناسایی شد فقط در مورد کرد: استرس شورش ها در بازتاب بر افراد غزه بود با این وجود به عنوان یک نتیجه توهین افسران رژیم صهیونیستی به اماکن مقدسی شبیه بیت. مقدس به دلیل این رو ساکنان کرانه باختری به موازات انتفاضه افراد غزه آمدند {تحویل دادن} جبهه علیه رژیم صهیونیستی شورش کرد.

همراه خود کارشناس خاورمیانه در کنار باشید: {در حال حاضر} با بیرون ثبات خالص >> صفت هیچ تفاوتی بین افراد فلسطین و نظامی صهیونیستی {وجود ندارد}، نظامی رژیم صهیونیستی به دلیل تن هواپیمای پیچیده برای بمباران {مناطق} مسکونی استفاده می کند از، با این وجود تخصص آرم دانش است کدام ممکن است نیاز از دوام به دلیل سوی افراد فلسطین شبیه مبارزه {هفتم} ممکن است وجود داشته باشد. . 12 ماه عربستان به سمت افراد یمن دیدیم کدام ممکن است نیاز از دوام مردم یمن نتیجه در شکست عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف سعودی شد.

وی ذکر شد: {در حال حاضر} در داخل فلسطین اشغالی نیاز برای از دوام بدون در نظر گرفتن توازن شدید بالاست. خالص >> صفت هیچ شخصی معمولاً نیست، با این وجود نظامی رژیم صهیونیستی کنار هم قرار دادن تحریک کردن مبارزه فرسایشی علیه افراد فلسطین معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین کنار هم قرار دادن جنگی {طولانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانگر علیه رژیم صهیونیستی هستند.