نیاز است فضایی برای اتوبوس های خونگیری در کشور/ تسهیلات اهدای خون برای روستاییان فراهم شودایمنا در این باره با تکیه بر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران به اطلاع می رساند، مصطفی جمالی میزان ذخایر خون را مهمترین شاخص در تصمیمات سازمان انتقال خون خواند و گفت: برای پایداری و تداوم ذخایر خون باید از ظرفیت همه مناطق و امکان اهدا برای روستاها حمایت شود. کشور جمعیت نیز باید تامین شود.

وی گفت: قبلا میزان ذخیره خون پنج روز بود با در نظر گرفتن اخذ شده وی افزود: طی سه ماه گذشته میانگین کشوری به حدود 10 روز رسیده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بر لزوم راه اندازی اتوبوس های سیار خون گیری تاکید کرد و گفت: باید در سال های گذشته اقدامات لازم در این زمینه انجام می شد. روستاییان جامعه بسیار مهمی هستند، از طرفی ساختن ساختمان در هر روستایی منطقی نیست. بنابراین بهترین راه برای بهره مندی از مشارکت این اداره کارآمد کشورمان در امر اهدای خون، راه اندازی اتوبوس های خونگیری است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته مشکلی برای تامین خون مورد نیاز برخی از بیماران وجود نداشته است، مهمترین وظیفه سازمان انتقال خون را تامین کیسه خون این افراد که به طور مرتب خون دریافت می کنند، عنوان کرد. فیلتر این است که خون سالم برای آنها فراهم کنیم.

جمالی ادامه داد: البته باید آزمایشات ویژه ای نیز آغاز شود تا خون داده شده به این افراد در بالاترین سطح سلامت باشد و این موضوع نیاز به اطمینان دارد.