نیمی از سرانه زمین های ورزشی در شهرستان اجرایی نشده استوحید مهدویان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: مساحت زمین مجاز برای استفاده ورزشی در شهر اصفهان 2 میلیون و 249 هزار و 600 متر مربع است. در محدوده شهر اصفهان به مساحت 01.1 متر مربع که مطابق با استانداردهای ملی می باشد تایید شده است.

وی افزود: هدف تعیین کاربری در مصوبات مصوب طرح های توسعه شهری، تغییر کاربری و تخصیص دال های بزرگ در محدوده شهری به درستی و بر اساس استانداردها و مقررات انجام شد و اکنون خواهیم دید. در اصفهان تعداد افراد مجاز برای ورزش کافی است. .

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر ورزش و جوانان در سفر اخیر رئیس جمهور به اصفهان، سرانه جمعیت شهر اصفهان در حال حاضر 5 متر مربع است. گفت: با نگاهی به موضوع پهنه بندی شهر توسط مدیران عالی رتبه استان و شهردار اصفهان، زمین ورزش در کلانشهر اصفهان به میزان لازم اختصاص یافته است، اما شاید سازوکار لازم این باشد. ساخت، تکمیل و تجهیز این اراضی توسط نهادهای ذیربط و تبدیل آنها به اماکن ورزشی مناسب برای شهروندان و امروز شاهد آن هستیم که از نیمی از ظرفیت میادین ورزشی در شهر اصفهان استفاده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از همه فرصت های ورزشی موجود برای پویایی و پایداری شهر ضروری است، گفت: ورزش به همان اندازه که در حیات و نشاط شهرمان موثر و مهم است برای سلامت شهروندان نیز موثر است. رین نگه می دارد. افزایش سرانه های ورزشی اجرای شهرستان نیازمند اراده همه دستگاه های اجرایی ذیربط و دستگاه های خدمات رسان است تا به یاری خداوند شاهد امکانات ورزشی مورد نیاز شهرستان در بافت های ساخته شده باشیم. برای ورزش استفاده می شود اما تاکنون استفاده نشده است.