هزینه مربوطه به مشابه بعد پیش قابل انتساب به گوشی ۹ اردیبهشت+ دانلود چک لیست سامسونگ را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیائومی را {انتخاب کنید}


به گزارش خبرنگار ایمنا، {{خرید}} {{تلفن همراه}} یکی در میان اشیا قابل توجه حیاتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فعالیت های ورزشی‌ها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فعالیت های ورزشی‌ها را {در این} زمینه راه اندازی کنید.

نرم افزار {{بازار}} {{تلفن همراه}} از حداکثر عظیم شده است را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای گوناگون را قابل انتساب به جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هووی {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا مدل‌های متفاوت را تولید کنید کدام ممکن است چه مسئولی چه یک چیز بود. عالی است پیش قابل انتساب به {{خرید}} دانستن درباره فرصت تصمیم گیری تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد.

در داخل درون یکپارچه چک لیست مدل‌های مختلف گوشی را در داخل درون بازارهای ایران در امتداد طرف هزینه مربوطه به مشابه بعد پیش قابل انتساب به مرجع _جمعه {{نهم} اردیبهشت‌ماه_ بیانیه مطبوعاتی می‌کنید:

اساساً است بیاموزید: هزینه مربوطه، {{مشخصات}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} به همان اندازه گوشی های سامسونگ، شیائومی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل+چک چک لیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپدیت روز پس از روز را {انتخاب کنید} (فروردین ماه)

گوشی های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا را به مشابه بعد ماه پیش قابل انتساب به مرجع ۹ اردیبهشت ۱۴ {انتخاب کنید}.

گوشی های سامسونگ

مدل

سایه

هزینه مربوطه (تومان)

هسته A01 16

آبی

۱۹۱۰۰۰

هسته A01 16

سیاه

۱۹۲۰۰۰۰

A022 64/3 ویتنام

{خاکستری}

294000

A022 64/3 ویتنام

سیاه

۲۹۵۰۰۰۰

A03 Core 32/2

BALCK

۲۳۷۹۰۰۰

A03s 4/64

سیاه

364000

A03s 4/64

آبی

۳۵۹۵۰۰۰

A03s 4/64

سفید

۳۶۰۰۰

A10s 2/32

زرشکی

۳۷۵۰۰۰۰

A12 4/128

آبی

۴۲۳۵۰۰۰۰

A12 4/64

آبی

۳۹۴۰۰۰

A12 4/64

سفید

۳۹۴۰۰۰

A12 Nacho 4/128 Vietnam

آبی

۴۲۳۰۰۰۰

A12 Nacho 4/128

سفید

۴۱۵۰۰۰۰

A12 Nacho 4/128

آبی

۴۱۵۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

آبی

۳۸۸۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

سفید

۳۸۸۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

سیاه

۳۹۱۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128

سیاه

۴۷۲۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128

آبی

470000

A12 Nacho 6/128

سفید

470000

A12 Nacho 6/128 Vietnam

آبی

۴۷۷۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128 Vietnam

سیاه

۴۷۹۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128 Vietnam

سفید

۴۷۷۰۰۰۰

A13 4/64

سیاه

۴۲۹۵۰۰۰

A13 4/64 ویتنام

سیاه

۴۳۰۰۰

A13 4/64 ویتنام

سفید

۴۲۷۰۰۰۰

A13 4/64 ویتنام

لوسیون سایه

۴۲۷۰۰۰۰

A13 4/64 ویتنام

آبی

۴۲۷۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

سفید

۵۳۳۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

سیاه

۵۳۶۸۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

سیاه

۵۳۲۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

سایه بنفش

۵۲۹۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

سفید

۵۲۹۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

سیاه

۴۹۱۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

سفید

۴۸۵۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

سایه بنفش

۴۸۵۰۰۰۰

A22 4G 6/128 Vietnam

سایه بنفش

۵۸۷۰۰۰۰

M12 4/64

آبی

۳۶۸۰۰۰۰

M12 4/64

سفید

۳۶۸۰۰۰۰

M12 4/64 ویتنام

آبی

۳۷۲۰۰۰۰

M12 4/64 ویتنام

سیاه

۳۷۳۰۰۰۰

M12 4/64 ویتنام

بی تجربه

374000

M12 6/128

آبی

۴۴۸۰۰۰۰

M12 6/128

سیاه

۴۵۳۰۰۰۰

M21 4/64

سیاه

۴۳۳۰۰۰۰

M21 4/64

آبی

۴۳۲۰۰۰۰

M32 4/64

سیاه

۲۰۵۰۰۰۰

M32 4/64

آبی

۲۰۵۰۰۰۰

M32 5G 6/128

آبی

۶۱۶۵۰۰۰

M32 8/128

سیاه

۶۶۴۰۰۰

M33 5G 8/128

بی تجربه

۸۲۰۰۰

M33 5G 8/128

سایه اسپرسو ای

۸۲۳۵۰۰۰

Note20 Ultra 5G 12/256

سیاه

۲۷۹۰۰۰۰۰

Note20 Ultra 5G 12/256

برنز

۲۷۵۵۰۰۰۰

Note20 4G 256

{خاکستری}

۲۰۰۰۰۰

S21 FE 5G 8/128

سفید

۱۵۴۷۰۰۰۰

S21 FE 5G 8/128

سیاه

۱۶۴۲۰۰۰۰

A22 4G 6/128

سیاه

۵۸۹۰۰۰۰

A22 4G 6/128

سفید

۵۸۶۰۰۰۰

A22 4G 6/128

سایه بنفش

۵۸۵۵۰۰۰

A22 5G 4/128

سفید

۵۲۷۰۰۰۰

A22 5G 4/128

سایه بنفش

۵۲۷۰۰۰۰

A22 5G 4/128

{خاکستری}

۵۲۹۵۰۰۰

A22 5G 4/64

سایه بنفش

۴۷۵۰۰۰۰

A22 5G 4/64

{خاکستری}

۴۷۷۰۰۰۰

A22 5G 4/64

سفید

۴۷۵۰۰۰۰

A22 5G 6/128

{خاکستری}

۵۹۹۰۰۰۰

A22 5G 6/128

نعناع

۵۸۸۰۰۰۰

A22 5G 6/128

سایه بنفش

۵۹۵۰۰۰۰

A22 5G 8/128

نعناع

۶۴۶۵۰۰۰

A22 5G 8/128

{خاکستری}

۶۵۴۰۰۰

A23 6/128 ویتنام

آبی

۶۱۰۰۰

A32 4G 6/128

آبی

۶۳۰۰۰

A32 4G 6/128

سفید

۶۳۴۰۰۰

A32 4G 6/128

سیاه

۶۳۸۰۰۰۰

A32 4G 6/128 Vietnam

سفید

۶۳۶۵۰۰۰

A32 4G 6/128 Vietnam

سیاه

۶۴۳۰۰۰۰

A32 4G 8/128

سایه بنفش

۷۰۸۵۰۰۰

A32 5G 6/128 Vietnam

سفید

۶۶۴۰۰۰

A32 5G 6/128 Vietnam

آبی

۶۶۳۰۰۰۰

A32 5G 6/128 Vietnam

سایه بنفش

۶۶۳۰۰۰۰

A32 5G 8/128 Vietnam

سیاه

۷۵۹۰۰۰۰

A52 4G 8/256

سیاه

۸۸۳۰۰۰۰

A52 4G 8/256

سایه بنفش

۸۷۲۰۰۰۰

A52 4G 8/256

آبی

۸۶۹۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

سیاه

۱۰۳۶۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

نعناع

۹۹۸۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

سایه بنفش

100000

A52s 5G 8/128

سایه بنفش

۱۱۶۹۰۰۰۰

A52s 5G 8/256 مالزی

سیاه

۱۲۲۰۰ هزار

A53 5G 256/8

سیاه

۱۱۷۵۰۰۰۰

A53 5G 256/8

آبی

۱۱۵۳۰۰۰۰

A53 5G 256/8 Vietnam

لوسیون سایه

۱۱۵۴۰۰

A72 4G 8/128

آبی

۱۱۵۲۰۰۰۰

A72 4G 8/128

سفید

۱۱۶۰۰۰

F12 4/64

آبی

۳۶۹۰۰۰۰

F12 4/64

بی تجربه

۳۶۷۵۰۰۰

F12 4/64

سیاه

۳۷۱۰۰۰۰

M11 2/32

سیاه

۳۶۱۰۰۰۰

M11 4/64

سایه بنفش

۳۵۵۰۰۰۰

M12 4/128 ویتنام

سیاه

۴۱۹۰۰۰۰

M12 4/128 ویتنام

آبی

۴۱۴۵۰۰۰

M12 4/128 ویتنام

بی تجربه

۴۱۷۵۰۰۰

هزینه گوشی های شیائومی

Poco F3 5G 8/256

آبی

۸۶۶۰۰۰۰

Poco F3 5G 8/256

سیاه

۸۷۰۰۰

Poco F3 5G 8/256

سفید

۸۶۶۰۰۰۰

Poco M3 Pro 5G 6/128

آبی

۵۳۰۰۰

Poco M3 Pro 5G 6/128

سیاه

۵۲۷۰۰۰۰

Poco M4 Pro 8/256

سیاه

۶۴۲۵۰۰۰

Poco M4 Pro 8/256

آبی

۶۴۰۰۰

Poco M4 Pro 6/128

سیاه

۵۳۶۵۰۰۰

POCO X3 GT 8/256

سفید

۸۱۰۰۰

POCO X3 GT 8/256

سیاه

۸۱۷۰۰۰۰

POCO X3 GT 8/256

سیاه

۸۰۳۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

بی تجربه

۴۹۷۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

نقره

۴۹۵۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

{خاکستری}

480000

Re Note 10 5G 8/128

{خاکستری}

۵۹۶۰۰۰۰

Re Note 10 5G 8/128

آبی

۵۹۵۵۰۰۰

Re Note 10 Pro 8/128

{خاکستری}

750000

Re Note 10 Pro 8/128

برنز

۷۴۸۰۰۰۰

Re Note 10 Pro 8/128

آبی

۷۴۸۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

{خاکستری}

۷۱۳۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

برنز

۷۱۲۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

آبی

۷۱۳۵۰۰۰

Re Note 10pro Max 6/128

آبی

۶۹۷۵۰۰۰

Re Note 10s 6/128

سفید

۵۵۹۰۰۰۰

Re Note 10s 6/128

آبی

561000

Re Note 10s 8/128

{خاکستری}

۵۹۲۰۰۰۰

Re Note 10s 8/128

سفید

۵۹۰۰۰

Re Note 10s 8/128

بنفش

۶۱۱۰۰۰۰

Re Note 11 4/128

آبی

۴۸۵۵۰۰۰

Re Note 11 4/128

سیاه

۴۸۷۰۰۰۰

Re Note 11 6/128

آبی

۵۳۰۰۰

Re Note 11 6/128

سیاه

532000

Re Note 11 Pro 8/128

{خاکستری}

۸۰۷۰۰۰۰

Re Note 11 Pro 8/128

سفید

۸۰۵۰۰۰۰

Re Note 11s 6/128

سیاه

۶۷۰۰۰

Re Note 11s 8/128

آبی

۶۸۵۰۰۰۰

Re Note 11s 8/128

سیاه

۶۸۸۰۰۰۰

Redmi 10 6/128

{خاکستری}

۵۲۶۰۰۰۰

Redmi 10 6/128

آبی

۵۲۵۰۰۰۰

ردمی 10 پرایم 6/128

سفید

۶۰۵۰۰۰۰

ردمی 10 پرایم 6/128

سیاه

۷۰۵۰۰۰۰

Redmi 9 سرزنده 4/64

بی تجربه

354000

Redmi 9A 2/32

{خاکستری}

۲۵۹۰۰۰۰

Redmi 9A 2/32

بی تجربه

۲۵۷۵۰۰۰

Redmi 9A 2/32

آبی

۲۵۷۵۰۰۰

Redmi 9C 3/64

{خاکستری}

۳۴۰۰۰

Redmi 9C 4/128

{خاکستری}

۳۷۶۰۰۰۰

Redmi 9i 4/64

سیاه

۳۴۵۰۰۰۰

X 11 Lite 5G NE 256/8

سیاه

۸۸۰۰۰

گوشی های اپل

آیفون 13 پرو ZA/A 128

بی تجربه

۳۲۶۰۰۰

**SE (2020) 128G

سیاه

۱۴۷۵۰۰۰۰

**SE (2020) 128G

سفید

۱۴۷۲۰۰۰۰

هزینه گوشی های هوآوی

Nova 8 8/128

طلا

۱۰۳۳۰۰۰۰

Nova 8i 8/128

نقره

۷۲۲۰۰۰۰

Y5P 2/32

سیاه

۲۱۶۰۰۰۰

Y5P 2/32

آبی

۲۱۶۵۰۰۰

Y5P 2/32

بی تجربه

۲۱۶۰۰۰۰

هزینه گوشی های نوکیا

نوکیا 1.4 3/64

آبی

۲۷۹۰۰۰۰

نوکیا 105 (2019)

سیاه

۴۰۶۰۰۰

نوکیا 106 (2019)

سیاه

۴۳۷۰۰۰

نوکیا 110 (2019)

سیاه

۶۰۰۰

نوکیا 110 (2019)

آبی

۵۹۷۰۰۰

نوکیا 125

سیاه

۷۱۵۰۰۰

نوکیا 150 (2020)

سیاه

۸۲۶۰۰۰

نوکیا 3310 (2017)

آبی {تیره}

۱۴۴۰۰۰

نوکیا 5310 (2020)

سیاه زرشکی

۱۳۱۵۰۰۰

نوکیا C10 1/32

{خاکستری}

۱۶۹۵۰۰۰

نوکیا C20 2/32

نیروی دریایی

224000

نوکیا C20 2/32

سایه بژ

۲۲۵۰۰۰۰

نوکیا جی 10 4/64

آبی {تیره}

۳۱۱۰۰۰۰

www.imna.ir

The post هزینه مربوطه گوشی به مشابه بعد پیش قابل انتساب به علت ایجاد ۹ اردیبهشت+ دانلود چک لیست سامسونگ را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیائومی را {انتخاب کنید} اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.