هزینه گوشی به همان اندازه پیش به همین دلیل در حال حاضر ۱۱ اردیبهشت+ دانلود ثبت سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیائومیبه گزارش خبرنگار ایمنا، {خرید} {تلفن همراه} یکی در همه بسیار مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوارترین ورزش‌ها است این {مسیر} درک کردن هزینه اشکال از گوشی پشتیبانی متنوع می‌تنبل.

امروزه {بازار} {تلفن همراه} شدید عظیم شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای گوناگونی به همین دلیل جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هوآوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا مانکن‌های متنوع را تهیه کرده‌اند است که علت ایجاد سالم تر است پیش به همین دلیل {خرید} راجع به انتخاب مشخص شده شخصی تجزیه و تحلیل کنیم.

در داخل یکپارچه ثبت مانکن‌های مختلف گوشی را در داخل بازارهای ایران به در کنار هزینه به همان اندازه پیش به همین دلیل در حال حاضر _یک‌شنبه {یازدهم} اردیبهشت‌ماه_ تبصره می‌کنید:

اصولاً بیاموزید: هزینه، {مشخصات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی گوشی‌های سامسونگ، شیائومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل+ثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپدیت هر روز (فروردین‌ماه)

هزینه گوشی‌های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا به همان اندازه پیش به همین دلیل در حال حاضر ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

هزینه گوشی‌های سامسونگ

مانکن

سایه

هزینه (تومان)

A01 core 16

BLUE

۱۹۱۰۰۰۰

A01 core 16

BLACK

۱۹۲۰۰۰۰

A022 64/3 Vietnam

BLACK

۲۹۵۰۰۰۰

A03 Core 32/2

BALCK

۲۳۷۹۰۰۰

A03s 4/64

BLACK

۳۶۴۰۰۰۰

A03s 4/64

BLUE

۳۶۳۵۰۰۰

A03s 4/64

WHITE

۳۶۳۵۰۰۰

A10s 2/32

RED

۳۷۵۰۰۰۰

A12 4/128

BLUE

۴۲۳۵۰۰۰۰

A12 4/64

BLUE

۳۹۴۰۰۰۰

A12 4/64

WHITE

۳۹۴۰۰۰۰

A12 Nacho 4/128 Vietnam

BLUE

۴۲۳۰۰۰۰

A12 Nacho 4/128

WHITE

۴۱۵۰۰۰۰

A12 Nacho 4/128

BLUE

۴۱۵۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

BLUE

۳۸۸۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

WHITE

۳۸۸۰۰۰۰

A12 Nacho 4/64

BLACK

۳۹۱۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128

BLACK

۴۷۵۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128

BLUE

۴۷۱۰۰۰۰

A12 Nacho 6/128 Vietnam

BLUE

۴۷۹۰۰۰۰

A13 4/64

BLACK

۴۲۹۵۰۰۰

A13 4/64 Vietnam

BLACK

۴۲۷۰۰۰۰

A13 4/64 Vietnam

WHITE

۴۲۷۰۰۰۰

A13 4/64 Vietnam

CREAM

۴۲۷۰۰۰۰

A13 4/64 Vietnam

BLUE

۴۲۷۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

WHITE

۵۴۳۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

BLACK

۵۴۳۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

BLACK

۵۳۰۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

PURPLE

۵۲۹۰۰۰۰

A22 4G 4/128 Vietnam

WHITE

۵۲۹۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

BLACK

۴۹۱۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

WHITE

۴۸۵۰۰۰۰

A22 4G 4/64 Vietnam

PURPLE

۴۸۵۰۰۰۰

A22 4G 6/128 Vietnam

PURPLE

۵۸۷۰۰۰۰

M12 4/64

BLACK

۳۶۸۰۰۰۰

M12 4/64

BLUE

۳۶۸۰۰۰۰

M12 4/64

WHITE

۳۶۸۰۰۰۰

M12 4/64 Vietnam

BLUE

۳۷۲۰۰۰۰

M12 4/64 Vietnam

BLACK

۳۷۳۰۰۰۰

M12 4/64 Vietnam

GREEN

۳۷۴۰۰۰۰

M12 6/128

BLUE

۴۴۸۰۰۰۰

M12 6/128

BLACK

۴۵۳۰۰۰۰

M21 4/64

BLACK

۴۳۳۰۰۰۰

M21 4/64

BLUE

۴۳۲۰۰۰۰

M32 4/64

BLACK

۵۰۲۰۰۰۰

M32 4/64

BLUE

۵۰۲۰۰۰۰

M32 5G 6/128

BLUE

۶۱۹۵۰۰۰

M32 8/128

BLACK

۶۶۴۰۰۰۰

M33 5G 8/128

GREEN

۸۱۸۰۰۰۰

M33 5G 8/128

BROWN

۸۱۸۰۰۰۰

Note20 4G 8/256

GRAY

۱۹۹۰۰۰۰۰

Note20 Ultra 5G 12/256

BLACK

۲۷۴۰۰۰۰۰

Note20 Ultra 5G 12/256

BRONZE

۲۷۴۰۰۰۰۰

S21 FE 5G 8/128

WHITE

۱۵۴۹۰۰۰۰

S21 FE 5G 8/128

BLACK

۱۶۴۲۰۰۰۰

S21 FE 5G 8/128

GREEN

۱۶۴۸۰۰۰۰

A22 4G 6/128

BLACK

۵۸۹۰۰۰۰

A22 4G 6/128

WHITE

۵۸۶۰۰۰۰

A22 4G 6/128

PURPLE

۵۸۵۵۰۰۰

A22 5G 4/128

WHITE

۵۲۷۰۰۰۰

A22 5G 4/128

PURPLE

۵۲۷۰۰۰۰

A22 5G 4/128

GRAY

۵۲۹۵۰۰۰

A22 5G 4/64

PURPLE

۴۷۵۰۰۰۰

A22 5G 4/64

GRAY

۴۷۷۰۰۰۰

A22 5G 4/64

WHITE

۴۷۵۰۰۰۰

A22 5G 6/128

GRAY

۵۹۹۰۰۰۰

A22 5G 6/128

MINT

۵۸۸۰۰۰۰

A22 5G 6/128

PURPLE

۵۹۵۰۰۰۰

A22 5G 8/128

MINT

۶۴۶۵۰۰۰

A22 5G 8/128

GRAY

۶۵۴۰۰۰۰

A23 6/128 Vietnam

BLUE

۶۱۱۰۰۰۰

A32 4G 6/128

BLUE

۶۳۸۰۰۰۰

A32 4G 6/128

WHITE

۶۳۴۰۰۰۰

A32 4G 6/128

BLACK

۶۳۸۰۰۰۰

A32 4G 6/128 Vietnam

WHITE

۶۳۶۵۰۰۰

A32 4G 6/128 Vietnam

WHITE

۶۶۴۰۰۰۰

A32 4G 6/128 Vietnam

BLUE

۶۶۳۰۰۰۰

A32 4G 8/128 Vietnam

BLACK

۷۵۹۰۰۰۰

A52 4G 8/128 Vietnam

BLACK

۸۱۹۰۰۰۰

A52 4G 8/128 Vietnam

WHITE

۸۲۱۰۰۰۰

A52 4G 8/128 Vietnam

BLACK

۸۲۵۰۰۰۰

A52 4G 8/128 Vietnam

PURPLE

۸۲۱۰۰۰۰

A52 4G 8/256

BLACK

۸۸۶۰۰۰۰

A52 4G 8/256

PURPLE

۸۷۵۰۰۰۰

A52 4G 8/256

BLUE

۸۷۵۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

BLACK

۱۰۳۵۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

MINT

۱۰۱۰۰۰۰۰

A52s 5G 8/128

PURPLE

۱۰۱۰۰۰۰۰

A52s 5G 8/256 Malaysia

BLACK

۱۲۰۰۰۰۰۰

A53 5G 256/8

BLACK

۱۱۶۷۰۰۰۰

A53 5G 256/8

BLUE

۱۱۵۶۰۰۰۰

A72 4G 8/128

BLUE

۱۱۶۰۰۰۰۰

A72 4G 8/128

WHITE

۱۱۵۰۰۰۰۰

F12 4/64

BLUE

۳۷۰۰۰۰۰

F12 4/64

GREEN

۳۶۸۰۰۰۰

F12 4/64

BLACK

۳۷۱۰۰۰۰

M11 2/32

BLACK

۳۶۳۰۰۰۰

M11 4/64

PURPLE

۳۵۸۰۰۰۰

M12 4/128 Vietnam

BLUE

۴۱۴۵۰۰۰

M12 4/128 Vietnam

GREEN

۴۱۷۵۰۰۰

هزینه گوشی‌های شیائومی

Poco F3 5G 8/256

BLUE

۸۶۶۰۰۰۰

Poco F3 5G 8/256

BLACK

۸۷۰۰۰۰۰

Poco F3 5G 8/256

WHITE

۸۶۶۰۰۰۰

Poco M3 Pro 5G 6/128

BLUE

۵۳۰۰۰۰۰

Poco M3 Pro 5G 6/128

BLACK

۵۲۷۰۰۰۰

Poco M4 Pro 8/256

BLACK

۶۴۲۵۰۰۰

Poco M4 Pro 6/128

BLACK

۵۴۲۰۰۰۰

POCO X3 GT 8/256

BLACK

۸۰۳۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

GREEN

۴۹۷۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

SILVER

۴۹۵۰۰۰۰

Re Note 10 5G 6/128

GRAY

۴۸۰۰۰۰۰

Re Note 10 5G 8/128

BLUE

۵۹۵۵۰۰۰

Re Note 10 Pro 8/128

GRAY

۷۵۰۰۰۰۰

Re Note 10 Pro 8/128

BRONZE

۷۴۸۰۰۰۰

Re Note 10 Pro 8/128

BLUE

۷۴۸۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

GRAY

۷۱۳۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

BRONZE

۷۱۲۰۰۰۰

Re Note 10pro 6/128 0

BLUE

۷۱۳۵۰۰۰

Re Note 10s 6/128

WHITE

۵۵۹۰۰۰۰

Re Note 10s 6/128

BLUE

۵۶۱۰۰۰۰

Re Note 10s 8/128

GRAY

۵۹۲۰۰۰۰

Re Note 10s 8/128

WHITE

۵۹۰۰۰۰۰

Re Note 10s 8/128

PURPELE

۶۱۱۰۰۰۰

Re Note 11 4/128

BLUE

۴۸۵۵۰۰۰

Re Note 11 4/128

BLACK

۴۸۷۰۰۰۰

Re Note 11 6/128

BLUE

۵۳۰۰۰۰۰

Re Note 11 6/128

BLACK

۵۳۲۰۰۰۰۰

Re Note 11 Pro 8/128

GRAY

۸۰۷۰۰۰۰

Re Note 11 Pro 8/128

WHITE

۸۰۵۰۰۰۰

Re Note 11s 6/128

BLACK

۶۷۰۰۰۰۰

Re Note 11s 8/128

BLUE

۶۸۵۰۰۰۰

Re Note 11s 8/128

BLACK

۶۸۸۰۰۰۰

Redmi 10 6/128

GRAY

۵۲۶۰۰۰۰

Redmi 10 6/128

BLUE

۵۲۵۰۰۰۰

redmi 10 prime 6/128

WHITE

۵۰۶۰۰۰۰

redmi 10 prime 6/128

BLACK

۵۰۷۰۰۰۰

Redmi 9 active 4/64

GREEN

۳۵۴۰۰۰۰

Redmi 9A 2/32

GRAY

۲۵۹۰۰۰۰

Redmi 9A 2/32

GREEN

۲۵۷۵۰۰۰

Redmi 9A 2/32

BLUE

۲۵۷۵۰۰۰

Redmi 9C 3/64

GRAY

۳۴۰۰۰۰۰

Redmi 9C 4/128

GRAY

۳۷۶۰۰۰۰

Redmi 9i 4/64

BLACK

۳۴۵۰۰۰۰

X 11 Lite 5G NE 256/8

BLACK

۸۸۰۰۰۰۰

هزینه گوشی‌های اپل

iPhone 13 Pro ZA/A 128

GREEN

۳۳۱۰۰۰۰۰

**SE (2020) 128G

BLACK

۱۴۷۵۰۰۰۰

**SE (2020) 128G

WHITE

۱۴۷۲۰۰۰۰

هزینه گوشی‌های هوآوی

Nova 8 8/128

GOLD

۱۰۳۳۰۰۰۰

Nova 8i 8/128

SILVER

۷۲۲۰۰۰۰

Y5P 2/32

BLACK

۲۱۶۰۰۰۰

Y5P 2/32

BLUE

۲۱۶۵۰۰۰

Y5P 2/32

GREEN

۲۱۶۰۰۰۰

هزینه گوشی‌های نوکیا

nokia 1.4 3/64

BLUE

۲۷۹۰۰۰۰

Nokia 105 (2019)

BLACK

۴۰۶۰۰۰

Nokia 106 (2019)

BLACK

۴۳۷۰۰۰

Nokia 110 (2019)

BLACK

۶۰۳۰۰۰

Nokia 110 (2019)

BLUE

۵۹۷۰۰۰

Nokia 125

BLACK

۷۱۵۰۰۰

Nokia 150 (2020)

BLACK

۸۲۶۰۰۰

Nokia 3310 (2017)

DARK BLUE

۱۴۴۰۰۰۰

Nokia 5310 (2020)

BLACK/RED

۱۳۱۵۰۰۰

Nokia C10 1/32

GRAY

۱۶۹۵۰۰۰

Nokia C20 2/32

NAVY

۲۲۴۰۰۰۰

Nokia C20 2/32

BEIGE

۲۲۵۰۰۰۰

Nokia G10 4/64

DARK BLUE

۳۱۱۰۰۰۰

www.imna.ir