واکسیناسیون را با واکسن های به روز آمیکرون در آلمان شروع کنیدبه گزارش ایمنا، کارل لاوترباخوزیر بهداشت آلمان گفت که آلمان می تواند از هفته آینده استفاده از واکسن های جدید کووید-19 را که برای مبارزه با این ویروس طراحی شده اند، آغاز کند. آمیکرون شروع تولید و تایید شده در اتحادیه اروپا.

وی افزود: تاییدیه واکسن Omicron BA.1 یک گام مهم و مؤثر در مبارزه با همه‌گیری بود، زیرا در حال حاضر واکسن‌هایی وجود دارند که به خوبی علیه همه گونه‌های شناخته شده ویروس قبلی عمل می‌کنند.

در بیانیه وزیر بهداشت آلمان آمده است: از هفته آینده واکسیناسیون با دوزهای جدید آغاز می شود. اکنون بهترین زمان برای پوشش شکاف های احتمالی واکسیناسیون در پاییز است.

حدود 85 درصد از 69.4 میلیون بزرگسال (18 سال و بالاتر) آلمان علیه کووید-19 واکسینه شده اند. طبق آمار رسمی، حدود 72 درصد یک نوبت واکسن دریافت کرده اند، در حالی که 8 درصد قبلا دو دوز تقویت کننده واکسن را دریافت کرده اند.

منبع: خبرآنلاین