ورود به شرایط بحرانی با بی‌توجهی به صرفه‌جویی در مصرف آب/خرداد گرمتر از حد نرمال


نوید حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص گزارش‌های دریافتی استان اصفهان، بیان کرد: وضعیت استان اصفهان از سال ابتدایی آب مصرفی برابر با ۱۱۳ میلی‌متر و ۲۵ درصد کمتر از مقدار بلندمدت است، اما افزایش ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته وجود دارد.

وی افزود: کوهرنگ سرچشمه آبی زاینده‌رود، یک هزار و 200 میلی‌متر بارش داشته است که نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش یافته است اما در مقایسه با میزان مصرف با 10 درصد، تا پایان فروردین‌ماه حدود 96 درصد مساحت استان درگیر خشکی بوده است. و در صورت در نظر گرفتن خشکسالی بلندمدت، حدود 85 درصد مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی است.

پایین بودن میزان ذخیره سدها و ذخایر آبی از میزان بلندمدت

معاون توسعه، پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: بهار بارشی را پشت سر گذاشتن کم‌تر و اجرا‌ها کمتر از حد نرمال بوده است، در اردیبهشت‌ماه شاهد بهبود بارش‌ها نسبت به فروردین بودیم. در فروردین ماه سال جاری بیشتر مناطق استان ۹۰ درصد کمتر از حد نرمال خود را داشته است.

وی با بیان اینکه عواملی که باعث تشدید خشکسالی در استان اصفهان شده است، تصریح کرد: عامل اصلی تشدید شرایط خشکسالی در استان اصفهان افزایش می یابد که نسبت به میزان بلندمدت حدود یک تا سه درجه با افزایش دما روبه‌رو هستیم. همچنین کم بارشی در سال گذشته و بهار جاری، شرایط خوبی برای رقم نزد، ذخایر آبی زاینده‌رود شرایط خوبی ندارد و ذخیره میزان سدها و ذخایر آبی از میزان بلندمدت پایین‌تر است.

حاجی بابایی با بیان اینکه وزش باد به ویژه در اردیبهشت‌ماه افزایش داشت و این امر باعث افزایش تبخیر شد، اضافه کرد: با توجه به ارقام و اطلاعات بیان شده، خشکسالی در ایران و همسایه افزایش یافته و باعث ایجاد پدیده خیزش گردوخاک می شود. کاهش دمای هوا شده است. در کانون‌های داخلی و خارجی گردوخاک‌هایی که در عراق اتفاق می‌افتند، فعال می‌شوند و متعاقب آن روزهای گردوخاکی در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است.

کاهش کیفیت هوا و کاهش دید درپی وزش باد و گردوخاک

وی با بیان اینکه روز گذشته یک توده گردوخاک از کشور عراق وارد کشور شد و بیشتر نقاط استان را با گردوخاک و کاهش دید، گفت: در روزهای آینده هم گردوخاک در سطح استان می‌یابد. در واقع در گردوخاک از عراق تضعیف شده و از بین می رود اما دوباره از هفته آینده شاهد پدیده باد و گردوخاک در مناطق مرکزی، شرق و جنوب استان اصفهان هستیم که کیفیت هوا و کاهش را به دنبال دارد.

معاون توسعه، پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارقام کمینه هوا افزایش زیادی نداشت اما به طور قطع خرداد گرم‌تری پیش‌رو داریم.

رعایت استانداردی مصرف آب

وی با بیان اینکه با توجه به عوامل موجود، مدیریت آب در مصارف شرب، توصیه صنعت و کشاورزی می‌شود تا در ماه‌های گرم سال درگیر تنش آبی در استان نباشیم، بررسی کنیم: درگیر تنش آبی نیست اما در صورتی که صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها در دستور کار قرار گرفتن وضعیت استان به سمت شرایط بحرانی کشیده می‌شود، نیست.

The post ورود به شرایط بحرانی با بی‌توجهی به مصرف در مصرف آب/خرداد گرمتر از حد نرمال اولین بار در سایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع