پاداش 30000 دلاری کنفدراسیون والیبال آسیا برای بازیکنان ساحلی برتر قاره کهنبه گزارش خبرنگار ایمنا، بیست ثانیه مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا از فردا دوشنبه 31 آبان ماه در بندرعباس ایران آغاز می شود و تا امروز ادامه دارد. بیست و هفتم نوامبر ادامه دارد.

همچنین 29 تیم از 11 کشور جهان در این مسابقات شرکت کردند و تیم های برنده مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا 30 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند.

این پاداش به بهترین تیم های مسابقات به شرح زیر پرداخت می شود:

تیم اول: 7500 دلار

تیم دوم: 6000 دلار

تیم سوم: 4500 دلار

تیم چهارم: 3000 دلار

تیم های پنجم تا هشتم: 1050 دلار برای هر تیم

تیم های 9-16: 600 دلار برای هر تیم