پترولوژی دانشی با قدمت صد ساله


به گزارش خبرنگار ایمنا، در گذشته لیتولوژی مترادف با پترولوژی می‌شود، اما لیتولوژی بر ویژگی‌های سنگ در نمونه دستی و رخ‌نمون‌ها تاکید دارد. سنگ‌نگاری یا پتروگرافی نیز به مطالعه سنگ زیر میکروسکوپ نسبت داده می‌شود و پترولوژی به مجموعه دو علم لیتولوژی و پتروگرافی گفته می‌شود. در علم‌شناسی ابتدا به یافتن سنگ‌های معدنی و سپس سنجش ارزش و میزان آن‌ها پرداخته می‌شود در مرحله دوم میزان و رتبه‌بندی معدنی با انجام محاسبات ریاضی ارزیابی شده و سپس با انجام مطالعات مهندسی و محاسبات مختلف میزان هزینه‌های سنگین، خطرات احتمالی، مسائل کلیدی و زمینه راندمان توسط بررسی می‌شود. برای شناخت بیشتر علم پترولوژی و بررسی جایگاه این دانش در ایران با علیخان نصراصفهانی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید:

علم پترولوژی چیست؟

پترولوژی علم شناخت و شناسایی سنگهای پوسته زمین اس. واژه پترولوژی از دو کلمه پترو و لوژی تشکیل می شود که در زبان یونانی واژه پترو به معنای سنگ است و پترولیوم نیز به عنوان ماده خارج از سنگ شناخته می شود. یکی از گرایش‌های علم پترولوژی که با نام سنگ‌نگاری می‌شود، ویژگی‌های سنگ را توصیف می‌کند و شرایط آن را توصیف می‌کند، اما علم پترولوژی به مطالعه و بحث درباره شناخت مکانیزم، منشأ و شرایط سنگ‌ها می‌پردازد.

سنگ‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

سنگ‌ها به سه دسته کلی آذرین، دگرگونی و رسوبی تقسیم‌بندی می‌شوند که سنگ‌های آذرین از اعماق زمین منشأ گرفته و به وسیله آتش‌فشان به سمت بالا آمده و پس از سرد شدن قابل بررسی است. سنگ‌های دگرگونی نمونه‌هایی از سنگ‌های قدیمی است که در اعماق بر اثر حرارت و فشار تغییر بافت پیدا می‌کند و رسوبی بر اثر هوازدگی سنگ‌های قدیمی‌تر انفصال پیدا کرده و مجدداً در محیط‌های بزرگ سنگ‌های مخصوص به خود ساخته شده و بر اثر تبخیر زمین به سنگ می‌شوند. علم پترولوژی به بررسی، مطالعه و تعیین منشأ آن‌ها می‌پردازد.

علم پترولوژی چه کاربردی دارد؟

علم سنگ شناسی که تحت عنوان پترولوژی شناخته می شود، جزو علوم پایه در زمین شناسی است، اما می توانم بگویم که علم سنگ ها پله اول علوم کاربردی است زیرا بدون شناسایی و بررسی یک منطقه، امکان تهیه نقشه زمین شناسی، بررسی سنگ پتانسیل یا تعیین وضعیت شکل گیری وجود دارد. و ذخایری مانند فلزات و غیره معدنی در محیط‌های معدنی و سایر علوم مشابه وجود ندارد. بنابراین در ابتدا باید به مطالعه پترولوژی یا سنگ‌شناسی در محدوده مورد نظر که معمولاً حوزه فعالیت این علم پوسته زمین است، انجام شود و سپس به سایر علوم بپردازیم که معمولاً پس از مرحله سنگ‌شناسی وارد فاز مطالعات تعیین شده و اکتشاف ماده معدنی می‌شویم.

سنگها چه اطلاعاتی به ما ارائه می دهند؟

سنگ به مجموعه ای از کانی های همشأ که با یک شرایط خاص ساخته می شود، گفته می شود و به بیان دیگر سنگ مجموعه ها از یک یا چند کانی است. بنابراین در صورتی که بتوانیم در علم سنگ‌شناسی این اجرام را با استفاده از میکروسکوپ مورد مطالعه قرار دهیم، می‌توانیم از ارتباط با یک سنگ نسبت به اطلاعاتی پیرامون نحوه تشکیل، منشأ سنگ و تغییراتی که در طول زمان روی آن اجرا می‌شود، به دست آوریم. از کاربرد آنلاین کسب و کار.

سنگ‌ها در علم پترولوژی چگونه بررسی می‌شوند؟

مطالعات سنگ‌شناسی به دو صورت عملیات صحرایی و آزمایشگاهی انجام می‌شود. در عملیات صحرایی پس از برداشت نمونه‌های مورد نظر وضعیت آن‌ها در بررسی بزرگ نسبت به مقایسه و ارتباط بین آن‌ها بررسی می‌شود که طی این مطالعه اطلاعاتی از جمله شیب، امتداد و غیره را کسب می‌کنیم، اما در آزمایشگاه محیطی نخست نمونه‌ها برش و صیقل داده شده است. می‌شود تا به اندازه‌های نازک شود که نور از آن عبور کند، سپس نمونه‌ای را روی شیشه‌های آزمایشگاهی چسبانه و زیر میکروسکوپ‌های به‌خصوصی که تحت عنوان پلاریزه قرار می‌گیرند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. از جمله فعالیت‌های دیگری که در مطالعه سنگ‌ها انجام می‌شود، تجزیه و تحلیل سنگ‌ها و مطالعه ایزوتوپی سنگ یا ترکیبات ایزوتوپ آن‌ها است که اطلاعات زیادی به ما ارائه می‌دهد. در مطالعه سنگ آثار محلول‌های باقیمانده در نمونه‌هایی نیز می‌توانند از شرایط ساختمان ارائه کنند.

جایگاه علم پترولوژی در ایران را چگونه ارزیابی کنید؟

پترولوژی یا دانش سنگشناسی که یکی از گرایشهای علم زمینشناسی است که نزدیک به یک قرن در این کشور مورد توجه قرار گرفته است. ایران دانش بسیار بزرگی را در این زمینه داشته است که در سازمان‌های زمین‌شناسی و تمام ارگان‌هایی که با پوسته زمین در ارتباط هستند، حضورشان ملموس است. اصفهان نیز متخصصان بسیار بزرگی در دانشگاه‌های مختلف خود پرورش داده است که در سطح جهان شناخته شده‌اند. علم زمین شناسی دانشی بسیار قوی در ایران می شود که تا مدرک دکتری و پسادکتری در مراکز علمی کشور تدریس می شود.

پست پترولوژی دانشی با قدمت صد ساله اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع