پخش زنده جام جهانی کشتی صربستان شنبه 19 شهریور از تلویزیون + میزبه گزارش خبرنگار ایمنا، لیست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از تلویزیون به شرح زیر است:

شنبه 19 سپتامبر:

مسابقات جهانی رسلمنیا (مقدماتی اوزان 55، 72، 77، 87 کیلوگرم) ساعت 13:15 به صورت زنده از شبکه ورزش.

«دایره طلایی» (مسابقات مقدماتی کشتی در اوزان 55، 72، 77، 87 کیلوگرم) ساعت 14:30 به صورت زنده روی آنتن شبکه سه می رود.

قهرمانان کشتی جهان (مقدماتی اوزان 55، 72، 77، 87 کیلوگرم) ساعت 15:10 به صورت زنده از شبکه ورزش.

«دایره طلایی» (مرحله نیمه نهایی کشتی اوزان 55، 72، 77، 87 کیلوگرم) ساعت 14:30 به صورت زنده روی آنتن شبکه سه می رود.

.