پربیننده‌های {تلویزیون} در داخل ماه رمضانبه گزارش خبرنگار ایمنا، تحقیقات گروه صداوسیما پیرامون سریال‌های سیما در داخل ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ آرم می‌دهد ۷۴.۸ شانس مردمان {در این} ماه معما ابزار‌های {تلویزیون} بوده اند.

سریال «نجلا ۲» به همین دلیل آنلاین سه سیما همراه خود ۲۶.۸ شانس معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷.۱ شانس رضایت بینندگان، در داخل صدر سریال‌های پربیننده {تلویزیون} در داخل ماه رمضان قرارگرفته است.

بر مبنای این آمار در داخل ماه رمضان، سریال‌های «خوشنام» به همین دلیل آنلاین خوب سیما همراه خود ۲۶ شانس معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶.۴ شانس رضایت بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید «به همین دلیل {سرنوشت} 4» به همین دلیل آنلاین 2 سیما همراه خود ۲۰.۸ شانس معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲.۹ شانس رضایت معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید «{مسافران} کلان شهر» به همین دلیل آنلاین 5 سیما همراه خود ۵.۵ شانس بیننده، در داخل کلاس‌های موارد زیر قرار دارند.

این آمار به همین دلیل سریال‌های تلویزیونی در داخل حالی ادعا می‌شود کدام ممکن است تمایز فاحشی همراه خود آمار تلوبیون دارد. انواع بازدیدهای تلوبیون معمولاً نزدیکی متنوع همراه خود آمار وسط تحقیقات صداوسیما داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همین است شخصی این پلتفرم به تعیین کنید روتین شناخته شده به عنوان معیاری برای میزان توفیق سریال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار محسوب می شده است.

با این وجود در موضوع فعلی سریال «خوشنام» تخصصی ایجاد می کند تلوبیون به اندازه گیری نصف 2 سریال «نجلا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «به همین دلیل {سرنوشت}» هم معما ندارد هم طراز همراه خود «نجلا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار ۲۶ شانس برآورد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جایگاه دوم قرار گرفته است. سریال «به همین دلیل {سرنوشت}» هم تخصصی ایجاد می کند تلوبیون در داخل جایگاه اول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اختلاف 200 هزارتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به ۶ میلیون در داخل صدر قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به همین دلیل «نجلا» هم بیشتر است در داخل رتبه {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود معما ۲۰ درصدی قرار گرفته است.

هرچند میزانی به همین دلیل تلورانس در داخل آمار تلوبیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط تحقیقات صداوسیما قابل پیشگویی کردن است با این وجود عجیب و غریب است کدام ممکن است این آمار همراه خود چنین اختلاف فاحشی رو به روست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است مشکل شود به همان اندازه خدشه‌ای به آمارهای این وسط وارد نشود

به گزارش خبرنگار ایمنا، به همین دلیل میان ابزار‌های افطار سیما، «مسکن پس به همین دلیل مسکن» همراه خود ۱۴ شانس بیننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹.۷ شانس رضایت بارگیری در داخل صدر ابزار‌های پرمخاطب افطار سیمای رسانه سراسری قرار دارد. ویژه ابزار‌های افطاری امکانات استانی همراه خود ۹.۵ شانس در داخل رتبه دوم قرار دارد. ابزار «درست مثل ماه» به همین دلیل آنلاین سه سیما همراه خود ۹ شانس، «{دعوت}» به همین دلیل آنلاین خوب سیما همراه خود ۷.۷ شانس، «ضیافت» به همین دلیل آنلاین قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف سیما همراه خود ۵.۳ شانس، «آدم های سودمند کلان شهر» به همین دلیل آنلاین 2 سیما همراه خود ۴.۲ شانس، «هیوا» (شهرزیبا) به همین دلیل آنلاین 5 سیما همراه خود ۳.۲ شانس، «بی انتها» به همین دلیل آنلاین نسیم همراه خود ۲.۷ شانس، «ماه ماه» به همین دلیل آنلاین سلامت همراه خود ۲.۶ شانس، «چشمه» به همین دلیل آنلاین افق همراه خود ۱.۵ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اوج قرار» به همین دلیل آنلاین امید همراه خود ۰.۸ شانس ببینده در داخل رتبه‌های موارد زیر قرار دارند.

به همین دلیل میان ابزار‌های سحر سیما نیز، ویژه ابزار‌های استانی همراه خود ۱۰.۶ شانس معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴.۵ شانس رضایت بارگیری در داخل صدر قرار دارد. ابزار «ماه خدا» به همین دلیل آنلاین خوب سیما همراه خود ۷.۳ شانس، «ماه من می روم» به همین دلیل آنلاین سه سیما همراه خود ۵.۸ شانس، «به افق بهشت» به همین دلیل آنلاین 2 سیما همراه خود ۳.۲ شانس، «شرکت خدا» به همین دلیل آنلاین قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف سیما همراه خود ۳.۱ شانس، «به وقت سحر» به همین دلیل آنلاین افق همراه خود ۱.۹ شانس، «قرار بهشت» به همین دلیل آنلاین 5 سیما همراه خود ۱.۸ شانس، «سحوری» به همین دلیل آنلاین 4 سیما همراه خود ۱.۳ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نوسفران» به همین دلیل آنلاین امید همراه خود ۱.۳ شانس بیننده در داخل رتبه‌های موارد زیر قرار دارند.

بر همین مقدمه ۲۹.۸ شانس به همین دلیل بینندگان بیننده ابزار‌های ترتیل خوانی قرآن کریم به همین دلیل آنلاین‌های سیما بوده‌اند کدام ممکن است ۱۳.۱ شانس این ترتیل خوانی‌ها را به همین دلیل آنلاین سه پیگیری کرده‌اند. ۲۹ شانس بینندگان نیز شاهد سخنرانی‌های غیر سکولار سیما بوده‌اند کدام ممکن است ۱۲.۹ شانس آنها خواهند شد به همین دلیل آنلاین سه پیگیر سخنرانی‌ها بوده‌اند. ۲۶.۱ شانس هم ابزار‌های مناجات خوانی را دیده‌اند کدام ممکن است ۹.۴ شانس به همین دلیل آنها خواهند شد، به همین دلیل آنلاین سه این مناجات خوانی‌ها را تفسیر کرده‌اند.