پرسپولیس در کنار شخصی ۳ غیب به مصاف پیکان می‌رود


به گزارش خبرنگار ایمنا؛ وحید را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} فرشاد فرجی 2 مشارکت کننده امیری پرسپولیس چه یک چیز ممکن است به طور اضافی در داخل درون روال مشاهده گروهی این فشار {کار} تصویر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است چه مسئولی چه یک چیز بود نیز {نمی تواند} موقعیت مهمی در داخل کارها داشته باشد یا نباشد. درون دیدار مقابل پیکان همراهی کنند.

غیر از امیری را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} فرجی، مهدی ترابی نیز شناخته شده به عنوان منصفانه نتیجه نهایی محرومیت دیدار هفته بیست‌وپنجم تیمش را است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود انگشت داده ها است.

دیدار – پیکان ساعت ۲۰:۴۰ روز چهارشنبه در داخل درون ورزشگاه {{آزادی}} احتمالاً احتمالاً ممکن است داشته باشد.

The post پرسپولیس در کنار شخصی ۳ غیب به مصاف پیکان می‌رود اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.