پسر 6 ساله اصفهانی + بلند کردن 95 کیلوگرم با فیلمخبرنگار ایمنا از وزن 95 کیلوگرمی پسر 6 ساله اصفهانی خبر داد. آسانسور به آرامی

پدر کیان رشیدی 7 ساله که لقب قوی ترین فرزند جهان را به خود اختصاص داده است، می گوید: روزی پدرم 2 کیسه 10 کیلویی برنج برای ما آورد و گذاشت. گوشه اتاق.چند ساعت بعد کیان 3.5 ساله از حال رفت.به سمت کیف ها رفت و به راحتی آنها را برداشت. آنجا بود که به استعداد او پی بردیم.

وی ادامه داد: وقتی کیان 6 ساله شد، مقابل رئیس سازمان جهانی رکوردهای ورزشی (ایمارو) 95 کیلوگرم وزن دارد آسانسور و از آنجا لقب قوی ترین پسر دنیا را گرفت. من من یک کشاورز هستم و من پول ندارم کیان پس از 8 سالگی وزنه برداری را آغاز کرد و این ورزش را به صورت حرفه ای ادامه می دهد.

کیان شش ساله نیز گفت: می خواهم روزی قهرمان المپیک شوم و رکورد رضازدا را بشکنم.

در زیر تصاویر آمده است بالا بردن وزن 95 پوندی این کودک را بررسی کنید: