پشت اعتراض حقوق بشری کانادا، کودک کشی و بی اعتنایی به انسانیت استبه گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در حالی که حقوق بشر بازیچه و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر دیگران است، امپراتوری رسانه ای رژیم سلطانی به زندانی کردن متهمان نقض سیستماتیک حقوق بشر نیز کمک می کند. موضع شاکیان.”

وی ادامه داد: جهان همچنان داستان دلخراش جدا شدن اجباری بیش از 150 هزار کودک بومی از خانواده های خود را می شنود. نزاع فراموش نکردند که حدود یک سال پیش، صدها گور دسته جمعی کودکان در حیاط «مدارس مسکونی» در کانادا پیدا شد!

کنعانی بار دیگر نوشت: انتشار اخبار کشورهای دیگر و پنهان شدن در پشت مشکلات ادعا کرد این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که پشت تظاهرات حقوق بشر یکی از نزدیک‌ترین متحدان دولت آمریکا، کودک‌کشی و تحقیر بشریت نهفته است.»