پوتین در بدو ورود به تهران با آیت الله رئیسی دیدار کردبه گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه کرنش روسای جمهور ایران و روسیه در این دیدار بر گسترش بیشتر روابط در زمینه های مختلف از جمله انرژی، ترانزیت و مبادلات تجاری و تحولات منطقه ای گفت وگو کردند.

پس از مذاکرات آیت الله رئیسی و پوتین، روسای جمهور دو کشور به استقبال مقام معظم رهبری رفتند. از جانب تبدیل شده است