پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


به گزارش ایمنا، 30 تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب، روز عفاف و حجاب نامگذاری شد. حجاب یعنی پوشش و حجاب و حیا عالی و رعایت و داشتن حجاب عفت این احترام به خود و مال است.

ای ساکن معروف مسدود کردن و تواضع

هر چقدر هم که عارفانه به میدان آمدی، آن را با دین نپوشان قلب پاک زمان علاقه آورده شده

زیرا این پوشش بسیار بالاتر از زره رزمندگان میدان جنگ که زره جهاد اصغر است و حجاب زره جهاد اکبر است.

روز طهارت و حجاب مبارک باد


تو با بهترین حجاب آراسته شده ای

O به کمال پوشش دادن راه معلوم شد حجابت مثل غنچه کاسبرگ است تازه شکوفا شده می فهمی

خیمه شما پاسخی صادقانه به پیام خداست که جز نور محبت خداوند آگاهانه انتخاب نمی شود.

روز حجاب و عفاف مبارک باد

پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


خواهر من

دنیا هر ویرانه ای است نقطه آن به قیافه های کثیف خیر تبدیل به یک وضعیت امن شد.

اما فرشتگان حجاب با یاد خدا و مردم در امنیت زندگی می کنند که دیگران طعم آن را نمی دانند.

روز حجاب خوشحال


خواهر من

شخص زنانگی از خودت بگذر پسندیدن که خدایت تو را از یک زن مرد کرد.

بعد از هر لباس ها و از عمل مردانه ای که برای شما ارزش قائل هستید اجتناب کنید بجز این عمل است.

روز حجاب و عفاف مبارک باد


شاید سردی هوا بهانه باشد در نظر گرفته شده است

تا با تو ذغال سنگ نارس شستشو! درد پروردگارت…

شاید خدا گاهی دلتنگ تو شود…

بله، خدا گاهی اوقات برای حجاب شما تنگ می شود.

سرد شما نیاز دارید تمام شده با ذغال سنگ نارس انجام شده

از منظر نامحرم هم آرزو دارم گفتم بوده است…

روز طهارت و حجاب مبارک باد

پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


زن ایرانی سرباز نیست…

اما او در میدان جنگ شهامت سربازی دارد و هر چند جهاد بر او واجب نیست.

اما او مانند یک جهادگر در راه خدا عمل می کند و در همه صحنه ها حضور دارد.

روز حجاب خوشحال


در امور خود سرگردان باشید انجامش نده

عروس چشم غیر مسلح انجامش نده

خواهر من قلب مهدی خسته است

از گناه ما به چه کسی بسته

روز حجاب خوشحال


برای نگه داشتن چادر زخم ببخشید این

دست روی سینه مقدس نیست

برای نگه داشتن چادر دوای درد است

سد محکمی در برابر بدکاران وجود دارد

روز حجاب و عفاف مبارک باد

پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


خواهر من؛ ای سراپا الماس

ارزش خودتو بدون

نگین زندگی را با حجاب خود نگه دارید خوب

توجه خون پاسدار شهدا خوب

روز طهارت و حجاب مبارک باد


چقدر خوبه تو خیابون و دانشگاه و … بودن تو برو و صدها قلب کثیف شریک شما نمی کنید

روز حجاب خوشحال


غنچه ای در حجاب از او پنهان است مخزن فرار هم کن

تا ماسک او دوباره با نسیم شروع می شود به زودی پر خواهد شد

روز حجاب خوشحال


چه زمانی کار و به جز ارزش به چه کسی مغز و لباس پوشیدن و این ماشین نیست

در چادر ماندن و ثابت کنید که این ارزش واقعی یک زن نیست

روز حجاب خوشحال

پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


در کلاس حفظ تقوا و شرافت

دختران بزرگ و چادر مانند صدف است

بهترین دارایی یک زن چادر این

زانکه زنی را زینت می دهد، چادر این

روز حجاب و عفاف مبارک باد


حجاب عزت است، متانت، مقطع تحصیلی او یک زن است، ارزش و احترام او سنگین است

روز حجاب خوشحال


وقتی انسان عظمت خود را تشخیص داد و در چشمه ها رسید حجاب فعالیت زندگی می کند می تواند انجام شود باتلاق زندگی

روز حجاب و عفاف مبارک باد


امام صادق (آ) آنها: درباره زیور آلات برای زن جایز است در عوض نومهرم – ظاهر صورت و کف هر دو دست

روز طهارت و حجاب مبارک باد


دختران و زنان شایسته و آراسته به «لباس اسلامی» بزرگترین معلمان اخلاق و طهارت هستند. کیفیت ها

روز حجاب خوشحال


چادر تو انتقام شام است

تا آن روز استحکام – قدرت چادر از نو زنان به زیارت قبور پیامبرمان می رفتند

چادر میراث شما خون قلب های خیمه نشسته ها روز عاشورا ظهر است

و چادر رئیس شما به سادگی انتقام گرفتن اینجا کربلاست

روز حجاب و عفاف مبارک باد

پیام روز عفاف و حجاب 1401 + متن ادبی و پوستر و عکس


زیباترین دلیل حجاب این است که خداوند آن را جامه آفریده است سرویس خود را صدا زد و فکر جدای از پیروی از دستور الهی فردی در جامعه امروزی

از چه کسی سمت این هم نوعی تبلیغات است. تبلیغ جمله: “من خدا را دوست دارم”

روز حجاب و عفاف مبارک باد


حجاب، سلاح مقاومت

دختران و زنان باهوش و فهمیده با بلوغ فکری هوشیار و باوقار می شوند. در هر موجی به آنجا نمی روند، لطف خدا را با لطف مردم عوض نمی کنند.

روز حجاب و عفاف مبارک باد