پیدا می کند ۷۰ میلیارد کالای قاچاق در داخل اصفهانبه گزارش خبرنگار ایمنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار کرد: مأموران پلیس ایمنی ارزان فرماندهی انتظامی استان اصفهان در داخل شکسته نشده نرم افزار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های مراقبت از قاچاقچیان محصولات، همراه خود رصد خوب خودروهای باری در داخل محورهای مواصلاتی شمال استان اصفهان، سه محموله عظیم کالای قاچاق را پیدا می کند کردند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه این محموله‌ها جای می دهد فراهم می کند خودت کار کن، ۵۲۰ رأس فریب اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ هزار لیتر گاز بوده اند، افزود: برابر تجزیه و تحلیل مشاوران مربوطه قطعا ارزش آن را دارد ریالی این محموله‌ها بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان به همین دلیل دستگیری ۱۳ نفر {در این} ارتباط خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: {در این} خصوص {پرونده} تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان دستگیر شده برای مشارکت در اقدامات حرفه ای عرضه مراجع قضائی شدند.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پلیس به صورت مستمر در داخل اصل {کار} فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار دارد. خواهد شد همراه خود ورزش کنندگان در داخل زمینه قاچاق محصولات برخورد قاطعانه احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی به بازو مقررات سپرده می‌شوند.