پیش‌بینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ اردیبهشت‌ماهبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده در ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی‌ / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف و غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

فارس: آسمان صاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات مه صبحگاهی‌ / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و مه صبحگاهی‌ / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

خراسان رضوی: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

مازندران: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

گیلان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

رژیم لاغری سریع