پیش‌بینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۳ اردیبهشت‌ماهبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده در ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری و مه صبحگاهی گاهی نیمه ابری‌ / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی غبارآلود وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

فارس: آسمان صاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات مه صبحگاهی‌ / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

خراسان رضوی: آسمان رگبار باران و احتمال رعدوبرق وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

مازندران: آسمان ابری در بعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

گیلان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی ابری / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد