پیش بینی اسکان اضطراری یک و نیم میلیون نفر در زلزله تهرانبه گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری وی در جلسه قبلی هیات امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اهداف و شاخص های راهبردی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در حوزه امنیت و پایداری شهری گفت: سال گذشته. اقدامات موثری برای تکمیل سامانه هشدار سریع زلزله و ساخت برج انجام شده است. خودش بایستد مخابرات، نقشه های پهنه بندی خطر بر اساس طرح تفصیلی به روز شده و سامانه پیش بینی هواشناسی و سیل تکمیل شده است که نقش موثری در پیش بینی احتمال وقوع سیل در پایتخت دارد. این طرح در سال جاری در قالب طرح پهنه بندی سیلاب درون شهری نهایی می شود.

وی درباره فعالیت قرارگاه امنیت فیزیکی که اخیرا در تهران آغاز شده است، گفت: محورها و برنامه های عملیاتی فعالیت ها و موانع اجرای آنها مشخص شده است و به تدریج موانع در این قرارگاه مطرح و رفع می شود. .

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: وضعیت طرح های تقویت شریان های مهم استان تهران، توسعه آموزش همگانی، فعال سازی 330 خانه مستحکم و امن و ایجاد مراکز فرماندهی مدیریت بحران از دیگر برنامه ها است. در مناطق سازمان در ارائه این گزارش.

احمد صدیقی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از مرکز عملیات اورژانس تهران گفت: در جلسه اخیر هیات امنا امکان بررسی همه پیشنهادات و برنامه های سازمان وجود نداشت. مقرر شد سازمان با اعضای هیأت امنا جلسه ای برگزار کند و در این جلسه نظرات تکمیلی ارائه و در جلسه بعدی هیأت امنا به تصویب برسد.

وی افزود: اطمینان از ارتباطات پایدار و بانک اطلاعات جامع دو نیاز فوری مدیریت بحران است که باید به آنها توجه شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد: فعالیت های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر اساس برنامه های مصوب انجام شود و برای حصول نتایج مثبت از مدت خدمت پرهیز شود.