پیش بینی هوای 24 ساعت آینده ایران; امروز 16 جولای استبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت جوی مناطق یاد شده طی 24 ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و غبارآلود در طول روز، وزش باد / حداکثر دما: 37 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 23 درجه سانتیگراد

اردبیل: نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد / حداکثر دما: 21 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 12 درجه سانتیگراد

ودکا: آسمان صاف و غبارآلود همراه با وزش باد گاه به گاه / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 20 درجه سانتیگراد

البرز: آسمان صاف ابری همراه با وزش باد تا چند ساعت دیگر / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 20 درجه سانتیگراد

بوشر: آسمان صاف همراه با مه محلی / حداکثر دما: 37 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 30 درجه سانتیگراد

تبادل: آسمان صاف – کمی ابری، گاهی وزش باد شدید / حداکثر دما: 38 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 19 درجه

تهران: آسمان صاف، مه صبحگاهی، وزش باد شدید برای چند ساعت / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 23 درجه

تبریز: آسمان صاف کمی ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 32 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 18 درجه

همچنین: آسمان غبارآلود، وزش باد شدید برای چند ساعت / حداکثر دما: 34 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 14 درجه سانتیگراد

نوشتن: آسمان وزش باد و غبارآلود / حداکثر دما: 38 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 27 درجه سانتیگراد