پیش بینی هوای 24 ساعت آینده در منطقه اصفهان؛ امروز 4 دسامبربه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت جوی 24 ساعته آینده شهرهای یاد شده منطقه را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 21 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 5 درجه.

شرق اصفهان: صاف ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 18 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 1 درجه.

نجف آباد: آسمان صاف ابری همراه با وزش باد گاهی اوقات / بیشینه دما: 19 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 6 درجه سانتیگراد.

کوشان: صاف ابری، گاهی وزش باد / حداکثر دما: 22 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 7 درجه سانتیگراد

سمیرم: آسمان صاف نیمه ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 13 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 5 درجه سانتیگراد

اردستان: آسمان صاف گاهی وزش باد / حداکثر دما: 21 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 10 درجه سانتیگراد

خوانسار: آسمان صاف نیمه ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 13 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 3 درجه سانتیگراد

مبارکه: آسمان صاف نیمه ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 19 درجه سانتیگراد / حداقل دما: 4 درجه سانتیگراد

شهریزا: آسمان صاف ابری گاهی وزش باد / حداکثر دما: 16 درجه سانتی گراد / حداقل دما 4 درجه سانتی گراد.

دولت آباد: آسمان صاف، نیمه ابری، گاهی وزش باد / حداکثر دما: 20 درجه سانتی گراد / حداقل دما: 3 درجه سانتی گراد