چاپ دوم دعای عرفه با ترجمه سید مهدی شجاعی منتشر شدبه گزارش ایمنا، این کتاب در ادامه انتشار ترجمه متون دعا و ادعیه توسط سید مهدی شجاعی ترجمه و تالیف شده است.

شجاعی در این ترجمه، سادگی متن و استفاده از کلماتی روان، خوانا و قابل فهم برای عموم را با ساختار روایی عرفانی و عاشقانه این دعا به زبان فارسی تلفیق کرده و در نتیجه زیبایی را در هم آمیخته است. و تاثیر متن عربی، کتابی که ترجمه و روایت فارسی چشمگیری نیز دارد.

دعای عرفه با ترجمه سید مهدی شجاعی نیز مقدمه ای جالب و خواندنی برای این دعا دارد که در آن نویسنده سعی دارد به سوالاتی در مورد اهمیت این دعا، خواننده، موقعیت و زمان و موقعیت و زمان پاسخ دهد. روش تلاوت شنوندگانی با آموزش روانی و معنوی خاص و علاقه به متن که در نتیجه می تواند با پیشینه فکری مناسب با متن دعا ارتباط برقرار کند.

این مقدمه از زبانی بسیار ساده و روشن برای معرفی معارف شیعه و عاشورا نهفته در دل دعای عرفه استفاده می کند و شجاعی با تخصص خود در انتخاب واژه ها و توصیف افراد و حتی موقعیت ها و احساسات، این مقدمه را برمی گرداند. تبدیل به داستانی زنده از آموزه ها شد.

منبع: آژانس کتاب ایران