چند بعدی مرموز – ایمنابه گزارش خبرنگار ایمنا، اندازه در معنای عادی، بعد یا پارامتری است که با آن باید ویژگی های یک شی را تعیین کنیم. در فیزیک کلاسیک برای یک نقطه از فضا سه بعد فیزیکی در نظر گرفته می شود و ابعاد اصلی در این ساختار با کلمات جلو و عقب، راست و چپ، بالا و پایین نمایش داده می شود.

در اکتشافات جدید فیزیک، فهمیده می شود که جهان ما نه تنها سه بعدی است، بلکه ابعاد وسیع تری نیز دارد. اگر نظریه ریسمان درست باشد، ابعاد جهان 11 خواهد بود. درباره نظریه جهان چند بعدی تحقیق کنید و بیشتر بدانید محسن منتظری، ستاره شناس و ستاره شناس مصاحبه ای داشتیم که در ادامه می خوانید:

جهان چند بعدی یعنی چه؟

در واقع، جهان چند بعدی از کنار هم قرار گرفتن فضا و زمان ایجاد می شود، اصطلاح فضا و زمان از زمانی که نظریه نسبیت اینشتین مطرح شد شناخته شده است. فضا و زمان یک پدیده علمی است که توسط گرانش توصیف می شود و عامل اصلی انحنای فضا و زمان میدان گرانش است.

دنیای کنونی ما چقدر بزرگ است؟

اگر صفحه فضا و زمان منحنی باشد، پس هر جسمی که در این فضا حرکت می کند در یک واحد زمان حرکت می کند، بنابراین یکی از ابعاد وجودی کل جهان ما زمان است و وقتی جسمی در این صفحه منحنی حرکت می کند، حرکت می کند. . مجموعه در چهار بعد طول، عرض، ارتفاع و زمان.

آیا ابعادی فراتر از چهار عدد فعلی وجود دارد؟

بله، اگر تصور کنید که جهان چهار بعدی ما در یک زمان یا بعد دیگری حرکت می کند، بعد پنجم در واقع ایجاد می شود. برای درک این مشکل، دنیای چهار بعدی ما مانند جعبه کبریت در یک کره است و در جهت خاصی حرکت می کند، کره بعد دیگری است که در جعبه کبریت قرار می گیرد و این فرض که تمام حرکت کبریت بستگی به ما دارد. بعد بالایی یا خود بالون.

حرکات کبریت ها شبیه حرکت سلول های مایعات و جامدات است که بسیار کوچک و در مقیاس کلان هستند و حجم ایجاد می کنند. در مقایسه با حرکت با ابعاد بالاتر، این حرکت مانند مقایسه صفر با بی نهایت است. ابعاد نیز همین موضوع را دارند، یعنی وقتی در فضای چهار بعدی در بعد دیگری حرکت می کنیم، حرکت بعدی چهارم ما بسیار کوچکتر می شود و بعد پنجم شکل دنیای چهار بعدی ما است.

در ابعاد بالاتر چیست؟

طبق پیش‌بینی‌ها، انرژی و ماده تاریک ممکن است در ابعاد بالاتری نسبت به جهان وجود داشته باشند، زیرا انرژی و ماده تاریک الگوی دنیای چهار بعدی ما هستند و انبساط کل جهان توسط ماده تاریک کنترل می‌شود. ماده تاریک نیز تحت تأثیر انرژی تاریک است. این دو جزء بسیار ناشناخته هستند زیرا دانشمندان نمی توانند بعد پنجم را در قالب یک جهان چهار بعدی درک کنند. قوطی کبریت مانند کبریت در کره، درون آن است و نمی تواند فضای بیرونی آن را درک کند.

آیا فیزیک می تواند جهان های چند بعدی را تشخیص دهد؟

علم فیزیک تا به حال قادر به تعیین ابعاد بالاتر جهان نبوده و تنها از طریق نمادها وجود چنین ابعادی را فرض می کند. اخیرا در آزمایشگاهآجر«آخرین ذره از پازل اتمی به نام ذره ایکس، بزرگترین آزمایشگاه تاریخ بشر، کشف شد و دانشمندان متوجه شدند که این ذره میدان گرانشی را کنترل می کند. در جریان بررسی ها مشخص شد که اگر اتمی بخواهد تقارن داشته باشد، جهان باید از 10 بعد تشکیل شده باشد که در این صورت با در نظر گرفتن دو بعد زمان، جهان 11 بعدی است.

چهار بعد از 10 بعد مشخص شده جهان ما را تشکیل می دهند و اگر شش بعد دیگر را به آن اضافه کنیم، هفت جهان به دست می آید که به نظریه هفت آسمان اشاره دارد. در واقع از نظر فیزیک وجود هفت آسمان منطقی است اما اثبات آن زمان زیادی می برد.

چرا مردم نمی توانند ابعاد بالاتر را درک کنند؟

مورچه فقط دو بعد از جهان را می تواند مشاهده کند و بنابراین وجود چیزی در بالای سرش فقط با سایه یا گرما قابل احساس است و انسان ها نیز این دیدگاه را نسبت به ابعاد بالاتر دارند و درک ما از این ابعاد فقط توسط نور و سایه محدود در مثالی دیگر می توان به تلویزیون اشاره کرد که اشیاء داخل تلویزیون حرکت می کنند اما قادر به مشاهده ما نیستند. به همین دلیل است که ما آنها را می بینیم و می توانیم تصویر تلویزیون را کنترل کنیم زیرا در بعد بالاتری نسبت به تلویزیون قرار داریم.

آخرین کلمه…

جهان ما آخرین جهان سه بعدی است و به دنبال آن یک سیاهچاله بدون بعد قرار دارد. جهان کنونی از نیروی هسته ای قوی، الکترومغناطیس و هسته ضعیف تشکیل شده است. در عوالم بالاتر گرانش شکسته می شود و نیرویی که از درون به بیرون وارد می شود کاملتر است. البته این نیرو شبیه گرانش است و فقط جهت متفاوتی دارد.