کاهش رشد خلق پول بانک ها بسته به سطح تورم


به گزارش ایمنا، در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی: آمارهای فعالیت بانک های بورسی نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا برای اشیا به دلیل اجرای سیاست حذف ارز. 4200 افزایش قیمت جهانی تومانی و برخی کالاهای اساسی، اما رشد موجودی کالاهای موردنظر در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل برخی مانده های بانک ها را اجرا کرد که بر این اساس رشد موجودی بانک های تجاری 2 درصد و رشد مانده بانک های تخصصی تعیین شد. در مقایسه با سال 2012، 2 درصد تعیین شد. 2.5 درصد در ماه.

بر اساس این گزارش، از تیرماه سال جاری مقیاس رشد ترازنامه بانک ها از نظر کیفیت دارایی و نسبت آن به استانداردهای بانکی حدود 2.5 تا 1.5 درصد بوده است. یکی از مهمترین اهداف این سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است.

دارایی بانک ها شامل موارد زیادی است اما یکی از اصلی ترین آنها ترازنامه است. در سه ماهه اول سال گذشته رشد موجودی اشیاء داده شده 13.6 درصد بوده در حالی که در سه ماهه اول امسال این میزان 3.6 درصد کاهش داشته است.

آماری از افزایش چهار ماهه تسهیلات اعطایی در کل سیستم بانکی منتشر نشده است، اما آمار فعالیت ماهانه 11 بانک صرافی نشان می دهد که این روند ادامه دارد.

کاهش رشد خلق پول بانک ها بسته به سطح تورم

بر اساس آمار، از بین این 11 بانک، 10 بانک دارای رشد مانده وام کمتر از 10 درصد بوده اند. در چهار ماه سال گذشته، مانده تسهیلات اعطایی در 9 بانک از این 11 بانک دو برابر شده است. در چهار بانک از این 9 بانک، امتیازات داده شده بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. در بین این 11 بانک تنها پست بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیشتری داشته است.

این روند نشان می دهد که بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول در بانک ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین موضوع زمینه ساز کنترل تورم در ماه های آینده خواهد شد.

منبع: ایرنا