کاهش مصرف گاز و آلاینده های موتورخانه از طریق تعمیر و نگهداریبه گزارش ایمنو، داریوش گل علیزا وی گفت: بر اساس ماده 17 قانون هوای پاک که بر معاینه فنی موتورخانه ها و سیستم های احتراق و ایجاد سامانه توسط سازمان ملی استاندارد تاکید دارد، این سامانه طراحی با مشارکت معاون رئیس جمهور افتتاح شد. رئیس و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله تکمیل اطلاعات.

وی افزود: ما به همکاران خود در مناطق در باره آموزش های لازم را در مورد نحوه استفاده و ورود داده ها به این سامانه ارائه کرده ایم.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: ابتدا اولویت با بررسی فنی سیستم های احتراق در ساختمان های عمومی است و در مرحله بعد مراکز بزرگ تجاری و اداری در کلانشهرها نیز مشمول این خواهند شد. سیستم و در نهایت از جمله تمام ساختمان ها

گل علیزا وی گفت: اگر موتورخانه ها تعمیر اساسی شود دو اتفاق خوب می افتد. مصرف گاز کاهش می یابد که از نظر اقتصادی برای اپراتورها مفید است و میزان آلاینده ها در موتورخانه ها نیز کاهش می یابد.

وی افزود: در قانون هوای پاک، تسهیلاتی از طریق سازمان ملی حفاظت محیط زیست برای افرادی که بازنگری فنی دوم را انجام داده اند، در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به تهیه پیش نویس استاندارد ملی سوخت نفت، گاز و بنزین بر اساس استاندارد یورو 5 بر اساس ماده 18 قانون هوای پاک، خاطرنشان کرد: این پیش نویس در کمیته فنی تصویب و در شورا تصویب شد و استاندارد بالا بوده و پس از تایید به اطلاع خواهد رسید.

گل علیزا وی از تدوین استاندارد تجهیزات آلایندگی خودرو مانند مبدل های کاتالیزوری خبر داد و گفت: بحث پایش سوخت نفت، گاز و بنزین با همکاری سازمان ملی استاندارد ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه استانداردی برای تجهیزات پایش کیفیت هوا تدوین شده است، افزود: اکنون به دنبال اجباری شدن این استاندارد هستیم و در صورت تحقق این امر نظارت بر رعایت این استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان