کشتی‌گیران آزاد مهیای تورنمنت بین‌المللی قزاقستان می‌شوند


به گزارش خبرنگار ایمنا، خدمه‌سراسری کشتی آزاد در کنار شخصی برگزیده شده شده است برای {مشارکت} در یک واحد تورنمنت {در حال حاضر} در امتداد طرف هم موقعیت قرار دادن نخواهد بود، می‌توانید {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است ممکن است بخواهید در داخل درون آن قرار است قرار کلاچ در داخل جهت {خرید} یک مقام موجود نخواهد بود. به سمت این رقبای از حداکثر خودش مشکلی.

برای همین است اندیشه‌های سراسری‌پوش به اردو می‌رشد به یکسان اندازه گیری در امتداد طرف هم موقعیت قرار دادن {مسابقه} برگزار می‌شود.

اسامی نفرات {{دعوت}} {در این} اردو ممکن است علاوه بر این در داخل تلاش برای پیدا کردن حضور در داخل درون رقباهای بین‌المللی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} رنکینگ «بولات تورلیخانوف» قزاقستان به بیان کردن {{زیر}} می‌شود:

موارد ۵۷ بار: احمد محمدنژادجوان (خراسان رضوی)

موارد ۶۵ پایین: رحمان عموزاد (مازندران)، محمدعلی عموزاد (مازندران) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} محمدرضا شاکری (لرستان)

موارد ۷۰ بار: حسین محمدآقایی (البرز)

موارد ۷۴: یونس امامی (تهران) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفان الهی (مازندران) را {انتخاب کنید}.

موارد ۷۹ ساخت: سبحان یاری (کرمانشاه)

موارد 86: حسن یزدانی (مازندران) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عارف رنجبر (البرز) را {انتخاب کنید}.

موارد ۹۲ بار: کامران قاسم‌پور (مازندران)، امیرحسین فیروزپور (مازندران) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} مبین عظیمی (کردستان)

موارد ۹۷: امیرعلی آذرپیرا

موارد ۱۲۵: امیرحسین زارع (مازندران) را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} امیرضا معصومی (گیلان)

The post کشتی‌گیران آزاد مهیای تورنمنت بین‌المللی قزاقستان می‌شوند اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.