کشتی‌گیران آزاد مهیای تورنمنت بین‌المللی قزاقستان می‌شوندبه گزارش خبرنگار ایمنا، خدمه‌سراسری کشتی آزاد همراه خود نفرات برگزیده شده برای مشارکت در یک تورنمنت اکنون نیست کنار هم قرار دادن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در داخل آن قرار است مسابقه هدف به سمت خرید یک مقام اکنون نیست در برابر این رقبای شدید خودش مشکل تدریجی.

بر همین ایده نفرات سراسری‌پوش به اردو می‌توسعه به همان اندازه کنار هم قرار دادن مسابقه شوند.

اسامی نفرات {دعوت} شده به این اردو کدام ممکن است در تلاش برای حضور در داخل رقبا‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنکینگ «بولات تورلیخانوف» قزاقستان برگزار می‌شود به رئوس مطالب {زیر} است:

بار ۵۷ کیلوگرم: احمد محمدنژادجوان (خراسان رضوی)

بار ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)، محمدعلی عموزاد (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا شاکری (لرستان)

بار ۷۰ کیلوگرم: حسین محمدآقایی (البرز)

بار ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفان الهی (مازندران)

بار ۷۹ کیلوگرم: سبحان یاری (کرمانشاه)

بار ۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عارف رنجبر (البرز)

بار ۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)، امیرحسین فیروزپور (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبین عظیمی (کردستان)

بار ۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

بار ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرضا معصومی (گیلان)