کلاس های خردسالان شریف تا اطلاع ثانوی مجازی بودبه گزارش ایمنا و به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، با توجه به ادامه ناآرامی ها در دانشگاه صنعتی شریف از ابتدای هفته جاری، هیات رئیسه این دانشگاه به دلیل برخی مشکلات ادامه دار و عدم حمایت اطلاعیه ای صادر کرد. محیطی آرام برای حضور دانشجویان جدیدالورود، کلاس های دانشجویان این دانشگاه تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار می شود.

هرگونه تغییر در برنامه کلاسی دانشجویان جدیدالورود حداقل سه روز قبل از تغییر از طریق کانال آموزش اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایمنا، پس از اعتراضات روز دهم مهرماه در دانشگاه صنعتی شریف، کلاس‌های دانشجویان این دانشگاه در مقاطع مختلف و چندین‌بار به روش مجازی تغییر یافت، بنابراین پس از مجازی‌سازی دانشجویان. کلاس های روز یازدهم مهرماه و در نهایت با آرام شدن اوضاع از روز شنبه 31 مهرماه تمامی کلاس های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به حالت حضوری بازگشت و دانشگاه شریف شاهد حضور دانشجویان در مقطع کارشناسی بود. از شنبه این هفته اما اعتراضات دانشجویی آنها را مجبور به بازگشت به دانشگاه از این هفته کرده است. ادامه داد در نتیجه غذاخوری این دانشگاه تعطیل شد.

در آخرین اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان جدیدالورود باید مجدداً در قالب آموزش مجازی ادامه تحصیل دهند.