کمیته نظارتی شورای شهر
کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان با حضور اعضای شورا در منطقه ۱۴ شهرداری برگزار شد.

رژیم لاغری سریع