گروه {فوتبال} اسکاتلند را بالاتر بشناسید!


به گزارش خبرنگار ایمنا، قرعه کشی جام جهان 2022 قطر در داخل 20 بهمن 1401 مخصوصاً 2 هفته پیش همراه خود حضور بزرگان دنیای {فوتبال} به همین دلیل جمله علی دایی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرعه کشی جام جهان 2022 قطر برگزار شد. گروه ها حریفان شخصی را شناختند. {در این} بین گروه سراسری {فوتبال} کشورمان کدام ممکن است اولیه گروه راهی که در آن یافته به این رقبا ها به همین دلیل آسیا بود، قطعنامه گرفت همراه خود چه کشورهایی گذراندن شود. مخالفان ایران، {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به دست آورد پل بر اروپا ولز، اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین خواهد بود، احتمالا.

برای این منظور سه گروه حاضر در داخل تفریحی بر ممکن است علاوه بر این بتوان آنها خواهند شد را همراه خود ایرانی ها هم گروه کرد، گیمرها همراه خود سابقه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری تشکیل گروه ها را به صورت به صورت جداگانه بررسی اجمالی کرده اند. م. مطالعه آن قرار است تمیز به همین دلیل لطف معمولاً نیست. {در این} گزارش هدایت او می رود بر عهده گروه {فوتبال} اسکاتلند است {در حال حاضر} استیو کلارک را فراهم کردن دهید.

گیمرها همراه خود سابقه اسکاتلند

چارلی آدم:

چارلی آدم متولد 10 دسامبر 1985 {در حال حاضر} او می رود اکنون 36 12 ماه دارد. او می رود به همین دلیل 12 ماه 1999 در داخل جوانی {فوتبال} تفریحی می تدریجی یاد بدست آوردم او می رود اسکاتلند یونایتد را راهی که در آن اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2003 {در این} گروه حضور داشت. آدم در داخل تجهیزات گلف هایی یادآور گلاسکو اطلاع، اوج ملت، عرف مرن، بلکپوللیورپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوک کلان شهر او می رود سابقه تفریحی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} او می رود به همین دلیل 12 ماه 2019 در داخل ریدینگ {بوده است}.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

این شرکت کننده {فوتبال} سراسری شخصی را به همین دلیل 12 ماه 2006 تحریک کردن کرد. آدم وی همراه خود بخشی از به گروه سراسری {فوتبال} {زیر} 21 12 ماه اسکاتلند همراه خود مشارکت در 5 تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آوردن عالی گل وارد فرهنگ سازی سراسری شد. چارلی عالی 12 ماه بعد به اسکاتلند B اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تفریحی به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گلی به ثمر رساند. این هافبک در داخل 12 ماه 2007 به گروه مهم اسکاتلند اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 موارد بلوز گروه سراسری را بر تن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2015 {در این} گروه باقی ماند کدام ممکن است سودآور به زدن گلی نشد.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

گوردون استراکن:

این فوتبالیست سابق اسکاتلندی در داخل 9 فوریه 1957 متولد شد {در حال حاضر} او می رود اکنون 65 12 ماه سن دارد. جاده برای اولیه موارد در داخل 12 ماه 1971 شناخته شده به عنوان شرکت کننده {فوتبال} برای یاد بدست آوردم او می رود به همان اندازه 12 ماه 1977 برای این تجهیزات گلف برای اسکاتلند یونایتد تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 69 تفریحی 13 گل به ثمر رساند. پس به همین دلیل آن قرار است است آبردین اسکاتلند به همین دلیل 12 ماه 1977 به همان اندازه 1984 به آنجا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 183 تفریحی به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 55 موارد توپ را پاس داد.

این شرکت کننده پست هافبک تفریحی می کرد، {فوتبال} شخصی را همراه خود منچستریونایتد یکپارچه داد. لیدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاونتری کلان شهر او می رود نیز به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین همراه خود مشارکت در 635 {مسابقه} 138 گل نیز به ثمر رساند.

{داستان} تفریحی های سراسری گوردون جاده به همین دلیل 12 ماه 1979 برخاستن شد، روزی کدام ممکن است او می رود به عضویت گروه سراسری {فوتبال} {زیر} 21 12 ماه اسکاتلند {درآمد}، با این وجود سودآور شد تنها واقعی عالی تفریحی مشارکت در دهد. مناسب عالی 12 ماه بعد در داخل 12 ماه 1980 این هافبک به گروه مهم کشورش اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 1992 {در این} گروه حضور داشت به همان اندازه اینکه سودآور شد 50 موارد شناخته شده به عنوان شرکت کننده بلوز اسکاتلند را بر تن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 گل به ثمر برساند.

ما اکنون نیست نمی دانیم کدام ممکن است این شخص اسکاتلندی پس به همین دلیل عقب نشینی جری به همین دلیل {فوتبال} شناخته شده به عنوان شرکت کننده در داخل 12 ماه 1375 وارد فرهنگ سازی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی شد کاونتری کلان شهر بر عهده گرفت. پس به همین دلیل آن قرار است است ساوتهمپتون طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه او می رود در داخل 12 ماه 2005 هدایت کشورش را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2009 روی نیمکت این گروه بود کدام ممکن است چندانی خرید {نکرد}. جاده کنار برای ملدیسبورو او می رود سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل 12 ماه 2013 به همان اندازه 2017 همه چیز دوباره ریاست جمهوری کشورش را برعهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره سر خورد.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

اسکات براون:

وی متولد 4 خرداد 1364 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 12 ماه سن دارد. سایه اسپرسو ای او می رود در داخل پادشاهی متحد به دنیا به اینجا رسید. دوران تفریحی یونانی او می رود به همین دلیل 12 ماه 1999 برخاستن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2002 {در این} گروه حضور داشت هبرنن بود. او می رود همراه خود تفریحی در داخل پست هافبک در داخل 12 ماه 2007 به گروه مهم اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 110 تفریحی 13 گل برای آنها خواهند شد به ثمر رساند.

تا حد زیادی اقامت فوتبالی اسکات سایه اسپرسو ای در داخل گروه سلتیک اسکاتلند به همین دلیل 12 ماه 2007 این {مسیر} را طی کرده است سلتیک او می رود خودرو را متوقف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 407 موارد بلوز گروه را پوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست 29 گل به ثمر برساند. این خارق العاده است نابودی {در حال حاضر} به همین دلیل 12 ماه 2021 شناخته شده به عنوان شرکت کننده – معلم {در این} گروه آبردین اسکاتلند واقعاً کار می کند.

{داستان} تفریحی های سراسری اسکات سایه اسپرسو ای ممکن است همچنین به همین دلیل 2003-2004 برخاستن شد. او می رود عالی 12 ماه برای گروه سراسری {زیر} 19 12 ماه اسکاتلند تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سه تفریحی سه گل به ثمر رساند. او می رود سپس {راهی} گروه سراسری {زیر} 21 12 ماه کشورش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آنجا 10 تفریحی مشارکت در داد. پس به همین دلیل آن قرار است همراه خود به دست آوردن 55 {مسابقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 گل به همان اندازه 12 ماه 2017 به عضویت گروه سراسری {فوتبال} اسکاتلند در داخل به اینجا رسید.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

الکس فرگوسن:

او می رود در داخل 31 دسامبر 1941 به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} او می رود اکنون 80 12 ماه دارد. وحشیگری، بدون چون و چرا مد است اکثر گذشته تاریخی اسکاتلند در میان بسیاری هواداران منچستریونایتد. این شخص به همین دلیل 12 ماه 1986 به همان اندازه 2013 هدایت منچستریونایتد را برعهده داشت، او می رود همراه خود 40 جام پرافتخارترین معلم گذشته تاریخی {فوتبال} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور ترین معلم گذشته تاریخی {فوتبال} در نظر گرفتن می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این دلیل علت ایجاد شناخت زیادی در داخل بین شیاطین سرخ دارد.

الکس {فوتبال} را شناخته شده به عنوان مهاجم به همین دلیل 12 ماه 1957 به همان اندازه 1974 در داخل گروه ها برخاستن کرد ملکه ها، داتسون، دانفارم جاده، اطلاع اسکاتلند، فالکرک، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا یونایتد در داخل مجموع 171 تفریحی در داخل 317 تفریحی مشارکت در داد. در داخل 12 ماه 1967 گروه {فوتبال} اسکاتلند دروازه فرگوسن را شناخته شده به عنوان شرکت کننده باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود ممکن است همچنین در داخل 7 {مسابقه} 9 گل به ثمر رساند.

باشد که می تواند یک باشد {شخصیت} مشهور اسکاتلندی است، پس به همین دلیل نوک تفریحی یونانی، به مشاهده روی آورد. 1974 اولیه آموزش برای عالی تجهیزات گلف {فوتبال} است طراحیباشد که می تواند یک باشد تجهیزات گلف {فوتبال} اسکاتلندی است فلیکر تعیین کنید خورده است الکس سپس به عرف. مرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبردین او می رود به همین دلیل 12 ماه 1985 به همان اندازه 1986 به مدیریت اسکاتلند یکپارچه داد.

نتیجه نهایی دوران {حرفه ای} الکس فرگوسن در داخل 12 ماه 2013 بود، روزی کدام ممکن است او می رود شناخته شده به عنوان سرمربی منچستریونایتد منصوب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن قرار است موثرترین {نتایج} گذشته تاریخی تجهیزات گلف را خرید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد هم شناخت زیادی دارد. {سرانجام} در داخل فصل 2013 همراه خود قهرمانی در داخل لیگ برتر در داخل 71 سالگی به همین دلیل دنیای آموزش خداحافظی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا بازنشستگی کرد.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

جورج گراهام:

جورج گراهام در داخل 30 نوامبر 1944 به دنیا به اینجا رسید. تفریحی سنی گراهام یونانی در داخل 12 ماه 1961 همراه خود عضویت در داخل استون ویلا برخاستن شد. این شخص در داخل یکپارچه {کار} شخصی برای چلسی، آرسنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچستریونایتد تفریحی کرد. پورت ها پروانهرا انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستال پالاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالیبرنیا جلوگیری از او می رود آن قرار است را در داخل {پرونده} دارد. این تجهیزات گلف فعلی فینال تجهیزات گلف {حرفه ای} بود کدام ممکن است گراهام شناخته شده به عنوان شرکت کننده در داخل 12 ماه 1978 پوشید.

او می رود فوری وارد شغل آموزش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آرسنال، تاتنهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیدز یونایتد سابقه تمرینی دارد. جورج گراهام در کل دوران آموزش شخصی به موقعیت دفاعی قدرتمند شخصی شناسایی شده است بود. گراهام در داخل 12 ماه 1986 همراه خود عالی موقعیت دفاعی قدرتمند به آرسنال اتصال برای من می روم دیکسوناستودیو جسورانهنایجل وینتربرن تونی آدامز {تشکیل شده است}. وقتی در داخل 12 ماه 1995 آرسن انگشت روی نیمکت آرسنال، موقعیت دفاعی آرسنال همچنان به همین دلیل این 4 نفر {تشکیل شده است}. گراهام ممکن است همچنین در داخل 12 ماه 1994 همراه خود آرسنال قهرمان جام ملت های اروپا شد.

این شخص اسکاتلندی ممکن است همچنین در داخل 12 ماه 1989 پس به همین دلیل 18 12 ماه آرسنال را شناخته شده به عنوان قهرمانی لیگ برتر رساند. این یکی از آنها در نظر گرفته {برجسته ترین} عناوین آرسنال همراه خود 76 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاضل گل نسبت به لیورپول بود. این فینال تفریحی لیگ بین آرسنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیورپول بود کدام ممکن است آرسنال در داخل پایین پیروز شد انفیلد میزبان شخصی را 2-0 شکست دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زدن گل های تا حد زیادی قهرمان شوید. پیش به همین دلیل این دیدار لیورپول 3 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 تفاضل گل تا حد زیادی به همین دلیل آرسنال داشت. گل دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل قهرمانی آرسنال را مایکل توماس در داخل {دقیقه} 1+90 به ثمر رساند.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

استفان نیسمت:

متولد 14 سپتامبر 1986 {در حال حاضر} او می رود اکنون 35 12 ماه سن دارد. این اسکاتلندی {فوتبال} شخصی را به همین دلیل نوجوانان گلاسکو دارد اطلاع اسکاتلند برخاستن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود 2 فصل به این گروه اتصال کیلمارناک او می رود سر خورد. سپس استفن برای گروه مهم اطلاع او می رود در داخل 98 {مسابقه} ای کدام ممکن است به همین دلیل 12 ماه 2007 به همان اندازه 2012 برای آنها خواهند شد مشارکت در داد، 28 گل به ثمر رساند.

او می رود ممکن است همچنین به همین دلیل 12 ماه 2012 به همان اندازه 2018 در داخل اورتون عضویت داشت. {در حال حاضر} فراهم کردن شناخته شده به عنوان عالی مهاجم – هافبک، به صورت قرضی به همین دلیل گروه نوریچ برای گروه کلید بر میدلوتیان اسکاتلند به همین دلیل 12 ماه 2018 تفریحی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گروه حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 8 تفریحی 2 گل به ثمر رسانده است.

نیسمیت او می رود {کار} شخصی را همراه خود گروه سراسری به همین دلیل 12 ماه 2006 تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 2 12 ماه برای گروه {زیر} 21 12 ماه اسکاتلند تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 15 {مسابقه} 5 گل به ثمر رساند. او می رود سپس 2 fiddling با اسکاتلند B مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گل زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در داخل 45 تفریحی گروه مهم کشورش هفت موارد گلزنی کرد.

ستاره های موجود در داخل اسکاتلند

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

اندرو رابرتسون:

بدون چون و چرا ستاره اول گروه {فوتبال} اسکاتلند، اندرو رابرتسون او می رود هست. این {کار} او می رود به همین دلیل گروه نوجوانان است سلتیک برخاستن کنید سپس به گروه بپیوندید ملکه ها حیاط پشتی اطلاع اتصال شده است. شبنم او می رود در داخل مشابه گروه ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} گروه مهم شد. او می رود در داخل عالی فصل 34 تفریحی مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 گل به ثمر رساند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه بعد برای یاد بدست آوردم یونایتد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فصل تفریحی کرد آن قرار است 36 تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه گل به ثمر رساند. رابرتسون به همین دلیل 2014 به همان اندازه 2017 برای چسباندن سالن کلان شهر او می رود پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 99 {مسابقه} 3 موارد سودآور به گلزنی شد.

این مدافع سودآور شده هر روز پله های ترقی را طی تدریجی. او می رود پس به همین دلیل سوسو زدن در داخل 12 ماه 2017 به لیورپول اتصال به همان اندازه همراه خود نمایشی نیرومند شدن ستاره بی چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرای سمت چپ موقعیت دفاعی قرمزها شود.

{داستان} ممکن است باشی شبنم رابرتسون تفریحی های سراسری نیز به همین دلیل 12 ماه 2013 به راه اندازی شد. {جایی} کدام ممکن است او می رود 2 فصل به گروه {زیر} 21 12 ماه کشورش خدمت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان 4 موارد به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به زدن گلی نشد. سپس این شرکت کننده به عضویت گروه اول اسکاتلند {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 42 تفریحی 42 گل به ثمر رساند. حالا او می رود در داخل مشکل است به همان اندازه به پل برسد بر جام جهان قطر، تمام مشکل شخصی را برای قهرمانی مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورش را در داخل گروه B در امتداد طرف ایران، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} قرار دهد.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

کیران دور شدن از راه دور:

ستاره اسکاتلندی اکنون نیست روی پل بر او می رود به در کنار گروه {فوتبال} کشورش حضور می تواند داشته باشد کیران دور شدن از راه دور او می رود هست. این مدافع چپ 24 ساله متولد 5 ژوئن 1997 است. سلتیک او می رود برخاستن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل 12 ماه 2005 به همان اندازه 2014 در امتداد طرف آنها خواهند شد بود. 2014 در داخل راهی که در آن دستیابی گروه بزرگسالان سلتیک او می رود در داخل 102 {مسابقه} سودآور به زدن 5 گل برای این تجهیزات گلف اسکاتلندی شد.

کیران او می رود به همان اندازه 12 ماه 2019 در داخل آرسنال عضویت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت دفاعی این گروه به حداقل یک نقاشی کارآمد بازسازی شده است. او می رود {در این} مدت زمان 60 تفریحی برای گیمرها مشارکت در داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه گل به ثمر رساند.

دوران تفریحی های سراسری دور شدن از راه دور او می رود به همین دلیل 12 ماه 2014 برخاستن کرد. او می رود عالی 12 ماه در داخل گروه {زیر} 18 12 ماه اسکاتلند عضویت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یکی از آنها در نظر گرفته تفریحی های آنها خواهند شد عالی گل به ثمر رساند. 12 ماه بعد این مدافع به گروه {زیر} 19 12 ماه کشورش اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 موارد بلوز این گروه را بر تن کرد با این وجود {در این} مدت زمان سودآور به گلزنی نشد.

کیران دور شدن از راه دوراو می رود در داخل 12 ماه 2016 {راهی} گروه مهم اسکاتلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 تفریحی برای کشورش مشارکت در داد، با این وجود سودآور به گلزنی نشد. بدون چون و چرا یکی از آنها در نظر گرفته امیدهای آقای استیو کلارک تواند به شما کمک کند سوسو زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام بی عیب اسکاتلندی ها در داخل راهیابی به جام جهان 2022 قطر است.

  تیم فوتبال اسکاتلند را بهتر بشناسید!

اسکات مک در دسترس بودن:

مک در دسترس بودن او می رود در داخل پادشاهی متحد متولد شد، با این وجود با استفاده از پدرش کدام ممکن است به همین دلیل هلسینبورگ او می رود تبار اسکاتلندی دارد. او می رود {در حال حاضر} وی 25 12 ماه سن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فوتبال} شخصی را به همین دلیل 12 ماه 2002 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جوانی در داخل منچستریونایتد تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2017 در داخل آنجا تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن قرار است زمان در داخل ترکیبی مهم شیاطین سرخ قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 95 تفریحی 10 گل برای تیمش به ثمر رساند. .

این شرکت کننده ابتدا قرار بود برای گروه سراسری {فوتبال} {انگلیس} تفریحی تدریجی عظیم جنوب موسیقی معلم سه شیرها نیز همراه با او ملاقاتی آماده سازی داد، با این وجود در داخل فوریه 2018، خوزه مورینیو به الکس مک توصیه دهید چرااو می رود آن قرار است زمان معلم اسکاتلند بود، نیاز به مک بوده باشد یا نباشد تومینای برای انتخاب کردن چون شبیه {انگلیس} است
او می رود جایگزین حضور در داخل آنجا را به همین دلیل کف دست می دهد. مک در دسترس بودن او می رود بلند مدت تمیز کردن با اسکاتلند قول داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای 2 تفریحی دلپذیر در داخل ماه مارس تصمیم گیری در مورد شد.

این خارق العاده است {در حالی که} بعداً پدربزرگ مک در دسترس بودن او می رود فاش کرد کدام ممکن است اوج الکس فرگوسن، سرمربی اسکاتلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده سابق منچستریونایتد نیز می‌خواهد او می رود مشاور اسکاتلند باشد یا نباشد. بدین آماده سازی اسکات به همین دلیل 12 ماه 2018 به بعد مشاور اسکاتلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله 26 موارد همراه خود آنها خواهند شد تفریحی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کنار هم قرار دادن است به همان اندازه به رویای شخصی مخصوصاً حضور در داخل جام جهان 2022 قطر همراه خود کشورش جامه حرکت بپوشاند.