گزارش های مربوط به انفجار مین یا فرار افراد از زندان اوین صحت نداردبه گزارش خبرنگار ایمنا علی خزریان در باره در نشست امروز اعضای کمیسیون اصل 90 با دادستان کل کشور عنوان شد: نود قانون اصلی همچنین در پرونده‌های محوله به بخش‌های ویژه برای رسیدگی به مجرمان، سیستم قضایی مورد بررسی قرار گرفت و به‌منظور اتخاذ تدابیر در جهت احقاق حقوق عمومی با همکاری دادستان، کنترل شد.

وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور از آخرین حوادث و آخرین وضعیت دستگیرشدگان در اغتشاشات، افزود: این گزارش بر اساس دستورالعمل ارسالی دادستان کل کشور به دادسرای استان ها ارائه شده است. نشان دادن تدابیر ویژه دادگاه و دادسرا به اعضای کمیسیون نگرش مثبت و راوفانا با گمشدگان سوابق و آنها جوان و فریب خورده بودند و باید با رهبران و مردم برخورد جدی می شد سوابق مشکل در مناطق امنیتی بود.

خزریان وی ادامه داد: اعضای کمیسیون همچنین بر برخورد جدی با آسیب رسانان به اموال عمومی و اموال عمومی تاکید و خواستار برخورد قانونی با آنان شدند. زیان آور به حوزه عمومی، بیت پول و به سرمایه های مردمی متوسل شد و بر لزوم مجازات مرتکبان چنین اعمالی تاکید کرد دست می گویند باید پیش بینی شود که هزینه چنین اقداماتی وارد بیت المل نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در این جلسه گزارش دادستان کل کشور نیز ارائه شد. در باره حادثه در زندان اوین اعضای کمیسیون شنیده و نظرات خود را بیان کردند و با توجه به بررسی مستندات، اقداماتی از خود زندان انجام و برنامه ریزی و قبل از ایجاد شده تا رخ دهد.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون نود و نهم خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی به گزارش دادستانی. داستان چون این موضوع از قبل برنامه ریزی شده بود، باید ابعاد کامل این خرابکاری روشن شود. همزمان اکنون برخی از عوامل کلیدی شناسایی شده و وضعیت تحت کنترل قرار گرفته است.

خزریان در باره وی با مطرح شدن مطالبی در رسانه ها مبنی بر برنامه ریزی برای ترور عده ای در زندان اوین گفت: برنامه ریزی برای کشتن تعدادی و فرار از زندان. اوین اتفاق افتاده بود ولی هیچ یک از این اهداف توسط اشراف قوه قضاییه محقق نشده است، به دلیل آمادگی اطلاعاتی و امنیتی و اقدامات به موقع قوه قضائیه، سلبریتی ها مرخصی کوتاه مدت یا مرخصی های طولانی مدت داشته اند، به طوری که برخی از آنها در زندان هستند یا کشته شده اند. به دلیل امکانات و سوء استفاده ها جریان متقابل نداشته باشید. بنابراین، عمدتا افرادی که در رسانه ها ذکر شده اند زندان حضور نداشتند تا فضایی برای ترور جان خود ایجاد کنند در حین حادثه در زندان اوین ایجاد

خزریان خاطرنشان کرد: شواهد و بررسی های دقیق نشان می دهد که در شب حادثه فردی در زندان نبوده است. اوین بخاطر انفجار اصلی بدون آسیب و بیشتر کسی موفق است به چه کسی فرار از زندان از روی مین نرفت و صداهای انفجار به تدابیر امنیتی و حفاظتی پلیس مربوط می شود و در نتیجه گزارش ها در باره انفجار اصلی یا به هر طریقی مردم را از زندان دور نگه دارند درست این نیست.