گسترش عملیات کشتیرانی خزر به دریای سیاه و شبه قارهبه گزارش ایمنا، سروان داوود آبدار سرخ شده در روغن گزارشی از فعالیت هزار و 400 فروند شناور خزر در مجمع عمومی سالانه این شناور در روز چهارشنبه 31 تیرماه، با بیان اینکه حجم کشتیرانی دریای خزر از این دریا فراتر رفته و به دریاها رفته است، تاکید کرد. آزوفبلک و کشورهای هند و پاکستان نیز وارد شده اند، گفت: در سال 1400 نسبت به سال قبل 162 درصد رشد کشتیرانی را به ثبت رساندیم که در تاریخ کشتیرانی بی سابقه است.

وی با اشاره به اینکه حمایت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به این موفقیت بسیار موثر بود، افزود: گروه کشتیرانی با وجود برخی مشکلات در ارائه مدیریت موثر کانتینری، سه هزار TEU کانتینر برای توسعه حمل و نقل کانتینری تهیه کرد. وی خاطرنشان کرد: نتیجه دفع محموله های دریای خزر در بخش ترانزیت یک رکورد است.

کاپیتان سرخ شده در روغن وی توسعه فعالیت های کشتیرانی در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب دریای خزر را از اهداف میان مدت این کشتیرانی اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در این راستا خط کانتینری چین – قزاقستان – ایران است. نسبت به قبل و با استفاده از یک فروند شناور در هفته فعالتر شده است.کلیه کانتینرهای این مسیر طبق برنامه منظم هفتگی تقویت شده است.

حمل و نقل دریای خزر به ترانزیت خودرو به کشورهای اوراسیا از جمله بازارهای جدیدی که در بخش ترانزیت کسب کرده است اشاره کرد و گفت: در این بخش با حمل 3213 خودرو در سال 1400 نسبت به سال 99 جهش 346 درصدی داشته ایم. در همین راستا در حال تجهیز ناوگان خودرویی به کانتینرهای خودرو با ظرفیت هر کدام 3 خودرو هستیم که امکان حمل خودرو را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و در عین حال ایمنی و امنیت بار نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. .

مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریای خزر با اشاره به اینکه حمل و نقل دریای خزر پیشگام حمل و نقل کانتینری در دریای خزر و بنادر شمالی است، تصریح کرد: 9389 TEU توسط حمل و نقل کانتینری در سال 1400 نسبت به سال گذشته در این بخش 63 درصد افزایش شاخص داشته است. این رشد در بخش ترانزیت کانتینری نسبت به مدت مشابه 162 درصد افزایش داشته است و همچنین در مدت مذکور با یک میلیون و 167 هزار و 750 تن جابجایی در بخش فله و عمومی 21 درصد رشد داشته ایم. از کالاها

وی نتیجه کسب این رکوردها را در سال 1400 افزایش 2.3 درصدی سهم این شرکت کشتیرانی در بازار کشتیرانی دریای خزر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 32.5 درصد از بازار کشتیرانی دریای خزر متعلق به کشتیرانی دریای خزر است که برابر است. به 45 سهم از حجم حمل و نقل بار در سال 1388 مربوط به بنادر شمال کشور بوده و درآمد عملیاتی آن در سال 1400 نسبت به سال 1388 53 درصد افزایش یافته است.

کاپیتان سرخ شده در روغن وی در خصوص توسعه حمل و نقل کانتینری در این کشتی افزود: اخیرا تفاهم نامه همکاری بین کشتی دریای خزر و سازمان توسعه تجارت تمدید شد که طی آن سفرهای بیشتر برای کشتی ها متناسب با توسعه همکاری های دوجانبه مقرر شد. برنامه ریزی. شرکت نیز به این تفاهم نامه اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری سال ایجاد تولید، دانش و اشتغال نامیده شده است، در این خصوص تصریح کرد: دو کشتی با مجموع جابجایی 3500 تن در این مسیر در دریای خزر ساخته شد. بار کانتینری قابل حمل به تولیدکننده داخلی سفارش داده است که مجهز به فناوری های مدرن و پیشرفته از جمله مصرف سوخت پایین و سرعت بالا خواهد بود که مرحله اصلی ساخت آنها از نیمه اول شهریور ماه آغاز می شود. امسال.

منبع: مهر