گل اول رئال مادرید برای چلسی مشتاق در مورد رودریگو + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، رئال مادرید در داخل پایین است پل استمفورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چلسی را 3-1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی بازگشت 2 کارکنان را در داخل پایین {مسابقه} شکست دادند سانتیاگو برنابئو معامله با. رئال مادرید اولیه گل شخصی را مشتاق در مورد رودریگو به ثمر رساند.

گل اول رئال مادرید به چلسی مشتاق در مورد رودریگو را در داخل {زیر} بیانیه می کنید: