یارانه جدید ۱۴۰۱ + زمان برداشت و سایت اعتراض


واریز یارانه و افزایش آن با دستور رئیس‌جمهور برای افزایش رفاه خانوار در برابر افزایش قیمت‌های اخیر انجام شد.

یارانه جدید پرداختی به خانوارها برای سه دهک اولی، نفری ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک سوم به بعد، نفری ۳۰۰ هزار تومان است. قابل ذکر است که مبلغ 35 هزار تومان قسط وام معیشتی است که در دولت قبل به خانوارها پرداخت می شود، از یارانه خانوار کسر خواهد شد.
برای دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید

یارانه جدید ۱۴۰۱ + زمان برداشت و سایت اعتراض

The post یارانه جدید ۱۴۰۱ + زمان برداشت و سایت اعتراض اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.

رژیم لاغری سریع