100 درصد خون مورد نیاز توسط مراکز درمانی تامین می شودعباس صداقت در این خصوص افزود: ایران یکی از معدود کشورهای جهان و تنها کشور شمال آفریقا و منطقه شرق مدیترانه است که شبکه ملی تامین خون کاملا مستقر در کشور دارد. فعال این.

وی ادامه داد: با استفاده از شبکه ملی خون نوار نقالهکلیه مراکز درمانی کشور و بیماران نیازمند خون و فرآورده های خونی می توانند از تمامی مناطق کشور خون رسانی کنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: بنابراین از طریق شبکه است خون نیاز تمامی مناطق، شهرها و بیمارستان ها با بیش از 940 بیمارستان دارای بانک خون در سراسر کشور تامین می شود.

وفاداری اضافه کرد: خون این یک ماده مهم است و هنوز غیر قابل جایگزینی است و علاوه بر قربانیان حوادث رانندگی، بیماران جراحی، مادران در حال زایمان و بیماران سرطانی از جمله نیازمندان هستند. خون برخی از افراد مانند بستگان تالاسمی نیز هستند که مصرف کننده دائمی آن هستند خون و اهدای خون به صورت منظم و مستمر توسط شهروندان ضروری است.

وی گفت: نیاز به خون ثابت و بهترین مکان برای ذخیره آن است خون رگها اهداکنندگان و با افزایش نیاز به اهدای خون، اهداکنندگان به دعوت و فراخوان سازمان انتقال خون نسبت به اهدای خون و کمک اقدام کنند. مجری انتقال خون و نجات بخشنده بیمار باشید

واعظ سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه میزان خون اهدایی مقدار کمی خون در بدن است، گفت: شهروندان با اطمینان خاطر خون اهدا کنند چرا که میزان خون اهدایی پس از 24 ساعت جبران می شود.

وی ادامه داد: به خصوص به مردم اهداکنندگان خون ما اطمینان می دهیم که مراکز انتقال خون در سراسر کشور از تمام اصول و پروتکل های بهداشتی پیروی می کنند و بنابراین اهداکنندگان برای اهدای خون به این مراکز مراجعه کنید.

وفاداری اعلام کرد: خانم ها هر چهار ماه یک بار و در سال کلا 3 بار و آقایون هر سه آنها می توانند این کار را یک بار در ماه و در مجموع 4 بار در سال انجام دهند خون بخشیدن

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: حداقل سن پذیرفته شده است 18 سال برای اهدای خون حداکثر سن 60 سال است. حداکثر سن اولین اهدای خون 60 سال و سن اهداکننده مستمر (با سابقه اهدای خون حداقل دو بار در سال) 65 سال است.