140 دانشجوی بین المللی در دانشگاه لرستان تحصیل می کنندبه گزارش ایمنا، غلامحسین حسینی در نشست مجازی که به منظور گسترش همکاری بین دانشگاه های لریستون و حلب سوریه برگزار شد، مهمترین شاخص های بین المللی این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 140 دانشجوی بین المللی در دانشگاه لریستون مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین دانشگاه های کشورمان و دانشگاه های سایر کشورها با تاکید بر دانشگاه های کشورهای اسلامی گسترش یابد.

سعید محمدزاده، رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان وی همچنین در تشریح مهمترین امکانات و زیرساخت های این دانشکده گفت: آمادگی داریم همکاری های مختلف عملی و مسئله محور فراملی خود از جمله تحقیقات مشترک و تحقیقات کاربردی را با دانشگاه های سوریه مانند حلب گسترش دهیم.

به گزارش ایمنا، در این دیدار مجازی، مسئولان دانشگاه حلب سوریه به ویژه روسای گروه کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه برای توسعه بیشتر همکاری های علمی دو کشور دوست و برادر ایران ابراز امیدواری کردند. و ازبکستان گسترش و تاکید می کند که دانشگاه های سوریه، ایران از جمله دانشگاه های معتبری هستند که باید همکاری های علمی، پژوهشی و دانشگاهی را با این دانشگاه ها گسترش دهند.

منبع: ایسنا