چه کسی می تواند برای بورس تحصیلی TOS Mid-Career درخواست کند؟

چه کسی می تواند برای بورس تحصیلی TOS Mid-Career درخواست کند؟

چه کسی می تواند برای بورس تحصیلی TOS Mid-Career درخواست کند؟ داوطلبان باید در اواخر دوران حرفه ای خود از دانشیار تا استادیار اولیه یا در رتبه غیر معادل معادل خود باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه اثبات نشر و بودجه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشند. … ادامه