مراقبت های بهداشتی لوین

مراقبت های بهداشتی لوین

چاقی در مردان و زنان متفاوت است چربی بدن بر مردان و زنان متفاوت است. ترکیبی از تجمع چربی شکمی و تجمع چربی ران گلوتئال نیز به ویژه در زنان ظاهر می شود. (عکس: نماینده/Pixabay) بمبئی: در سطح جهانی ، چاقی در زنان بیشتر از مردان شایع است. زمان آن رسیده است که کلمه چاقی … ادامه