یک زن در دنیای مردان با مدیرعامل مزرعه Belcampo آنیا فرنالد – GABRIELLE REECE

یک زن در دنیای مردان با مدیرعامل مزرعه Belcampo آنیا فرنالد - GABRIELLE REECE

به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac مهمان امروز آنیا فرنالد ، بنیانگذار برجسته Belcampo است. او سفر شخصی خود را در زمینه پنیرسازی ، کارآفرینی ، مادر مجرد بودن و راههای کمتر رفتن به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقاد بی وقفه او مسری است و او آنقدر بر انجام کارها به شیوه صحیح … ادامه