31 تیرماه شهدای دفاع مقدسبه گزارش خبرنگار ایمنو، دفاع مقدس گنجینه رشادت و ایثار مردان و زنان غیور و ایثارگر ایران زمین برای ایستادگی در برابر حمله ناجوانمردانه دشمن به این مرز و بوم است. در آن سال ها رزمندگان با انجام عملیات های مختلف و جانفشانی در مقابل مهاجم مقاومت می کردند. طی این اعمال بسیاری از بهترین فرزندان این سرزمین جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. اسامی شهدای دفاع مقدس در کندا بیست ثانیه جولای شامل:

• شهادت عباس رحیم زاده (منطقه آذربایجان شرقی، شهرستان بناب) (1361). ه. ش)

شهادت خان علی رسولی خرمی (منطقه مازندران، ناحیه فریدون کنار) (1361). ه. ش)

• شهادت سید علی محمد باقری صنعرودی (منطقه اصفهان، شهرستان کوشان) (1361 ه. ش)

• شهادت مهدی شاهزاده (شهر اصفهان منطقه اصفهان) (1361 ه. ش)

• شهادت حسین قاسمی (شهر اصفهان منطقه اصفهان) (1361). ه. ش)

• شهادت علیرضا آگوان (شهر اصفهان منطقه اصفهان) (1361 ه. ش)

• شهادت نصیر شایشیتا (شهرستان گلپایگان، منطقه اصفهان) (1361). ه. ش)

• شهادت مصطفی زمانی (منطقه اصفهان، شهرستان نجف آباد) (1361). ه. ش)

• شهادت علی اکبر خمتی (منطقه قزوین، شهرستان تاکستان، روستا رویزخ) (1332 ه. ش)

• شهادت مرتضی تبریک می گویم (منطقه تهران، شهر تهران) (1362 ه. ش)

• شهادت رضا گلشنارانی (منطقه اصفهان، شهرستان آران و بیدگل) (1362 ه. ش)

• شهادت حسن یحیی زدا گنجی (شهرستان بابل، منطقه مازندران) (1363). ه. ش)

• شهادت رحمان متان (شهر عامل، منطقه مازندران) (1363) ه. ش)

• شهادت حسین رحمانی (منطقه مازندران، شهرستان آمل) (1363). ه. ش)

• شهادت سید احمد علیزاده اسبو (شهر عامل منطقه مازندران) (1364 ه. ش)

• شهادت اسماعیل خانزاده پنج شنبه (منطقه مازندران، منطقه چالوس) (1364 ه. ش)

• شهادت حمیدریزو فضلعلی (شهرستان تویسرکون منطقه همدان) (1364). ه. ش)

شهادت مرتضی حاجی اجاق فقیهی (منطقه تهران، شهر تهران) (1364). ه. ش)

• شهادت مصطفی اخوان (شهرستان شهریزا منطقه اصفهان) (1365). ه. ش)

• شهادت اسکندر حیدرپور (استان فارس، شهرستان سارستان) (1365). ه. ش)

• شهادت حیدر شهیدی (منطقه پرس، شهر دارم) (1335 ه. ش)

• شهادت حمید ملازینل (منطقه تهران، شهر تهران) (1366 ه. ش)

• شهادت محمد برخور (شهر عامل منطقه مازندران) (1366). ه. ش)

• شهادت مجید شفیع زاده (منطقه مازندران، شهرستان آمل) (1367). ه. ش)

• شهادت گلومریزو طوسلی (شهر عامل منطقه مازندران) (1367). ه. ش)

• شهادت مصطفی رستم زاده (منطقه مازندران، شهرستان چالوس) (1367). ه. ش)

• شهادت ابراهیم شکوریرود (شهرستان مازندران منطقه). نکا) (1337 ه. ش)

• شهادت سید محمد علی ابلوی (شهرستان مازندران منطقه). نکا) (1337 ه. ش)

• شهادت کربانعلی کلیزدا (شهرستان بابل، منطقه مازندران) (1367). ه. ش)

• شهادت شیخ حسن ریزوزا (منطقه مازندران، شهرستان بابل) (1367). ه. ش)

• شهادت محمدباقر روحیکشی (شهرستان بابل، روستای منطقه مازندران) هاشیخلا) (1337 ه. ش)

• شهادت اباصلت عطای داشبلاغی (شهرستان میدان منطقه آذربایجان شرقی) (1367 ه. ش)

• شهادت رضا حیدری سورشجانی (منطقه چهار محال و بختیارشهرستان شهرکرد) (1367 ه. ش)

• شاهد فریدون بابادی (منطقه خوزستان، شهر مسجد سلیمان) (1367). ه. ش)

• شهادت محمود قری زاده (منطقه خوزستان، شهرستان مشترکشهر ملاتانی) (1337 ه. ش)

• شهادت جواد بیت آفریقایی (منطقه خوزستان، شهرستان رامهرمز) (1367 ه. ش)

• شهادت عبدالامیر شری (شهرستان خرمشهر منطقه خوزستان) (1367 ه. ش)

• شهادت حسین حزبی-عربی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (1367 ه. ش)

• شهادت قبک علی قلاوند (منطقه خوزستان، شهرستان اندیمشک) (1367). ه. ش)

• شهادت حسن منگری (منطقه خوزستان شهرستان شوش دانیول روستای ابوذر غفاری) (1367). ه. ش)

• شهادت محمد سعید جوکار (استان یزد، شهرستان یزد) (1367). ه. ش)

• شهادت منصور فلامرزی (منطقه یزد، شهرستان اردکان) (1367 ه. ش)

• شهادت غلامرضا صالحی جانشین فرمانده سپاه 27 محمد رسول الله (ص) (منطقه اصفهان، شهرستان نجف آباد) (1367). ه. ش)

• شهادت امیر آدم ربایی (منطقه قم، شهرستان قم) (1367 ه. ش)

• شهادت مجتبی اسماعیلی (منطقه قم، شهرستان قم) (1367). ه. ش)

• شهادت محسن عرب (استان تهران، شهرستان ورامین) (1367). ه. ش)