3230 رویداد فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش منطقه اصفهاننشریه ایمنا با اشاره به روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش منطقه اصفهان گزارش داد که مهدی نم نبات صبح امروز در نشست روسا و روسای ادارات آموزش و پرورش منطقه اصفهان به کمبود نیرو در حوزه معاونت اشاره کرد. – رئیس آموزش و پرورش گفت: در منطقه اصفهان سه اداره قرآن و اقامه نماز و اقامه نماز، فرهنگ و هنر، مراکز تفریحی و اماکن آموزشی و در نهایت کار آموزشی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجود دارد. یک بخش مشاوره مرکز و دو کمپ منطقه ای در حال فعالیت هستند.

وی افزود: در مجموع حدود 2 هزار و 556 مربی و معاون آموزشی و 674 مشاور داریم که اگر یک مشاور و یک مربی محاسبه کنیم، در مجموع 3 هزار و 230 نفر شامل حدود شش هزار نفر در حوزه آموزش مدارس فعال هستند. هر مدرسه، ما فقط یک سوم از قدرت هر مدرسه را داریم.

معاون آموزشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش منطقه اصفهان افزود: امسال 0.6 درصد پذیرش در دانشگاه فرهنجان در حوزه آموزشی، دانشگاه فرهنجان در حوزه آموزش و پرورش معدل کشوری برای دسترسی خواهد بود. 0.3 درصد یعنی اصفهان دوبرابر میانگین جمهوری است، سهمیه کشت دارد اما این مقدار قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: در فرقه مواد 28 فعلاً در مورد تعداد جذب نیرو در معاونت آموزشی چیزی مشخص نیست و بخشی دیگر که معاونت آموزشی می تواند استخدام کند بحث جابجایی و بخشی دیگر تغییر مسیر است.

نم نبات گفت: محدودیت 26 سال سابقه ورود به معاونت پرورشی حذف شد. این بدان معناست که افراد با تجربه بیشتر از این می توانند وارد دوره های دستیاری فارغ التحصیل شوند.

وی در مورد ضرورت تربیت دستیار و آموزگار گفت: برنامه ای که برای دستیاران ریاست معارف در ولسوالی ها و مناطق کار می کنیم این است که آنها را تربیت کنیم اگر بدون اطلاع وارد وزارت معارف عامه شوند. ، برنامه ها اجرا نمی شود. درست.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش منطقه اصفهان اضافه کرد: به همین دلیل در ابتدای استخدام افراد آموزش و پرورش افراد را برای انجام صحیح وظایف خود آموزش می دهیم. قلمرو مشکل کم کاری معاونت آموزشی، معاونت آموزشی باید به زودی حل شود.