5 نکته حیاتی برای حفظ رژیم غذایی سالم در داخل بیرون از در

اگر دارید هم درست مثل من می روم هستید، عالی نیت را در موضوع پختن وعده های غذایی برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار تان دارید، با این وجود به نظر می رسد مانند است وقت دارید کم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام تعیین می گیرید به جای آن آن خواهد شد وعده های غذایی بخورید. وعده های غذایی مصرف کردن در داخل بیرون از در به همین دلیل محل اقامت احتمالاً ممکن است باعث صرفه جویی در داخل زمان شود، با این وجود روزی کدام ممکن است برای خودتان تهیه شام نمی کنید، تصمیم گیری در مورد های مفید نیز احتمالاً ممکن است دشوار است باشد یا نباشد.

خبر سودمند اینجا است کدام ممکن است همراه خود کمی فقط {برنامه ریزی} می توانید حتی در گذشته به همین دلیل اینکه محل اقامت شخصی را انصراف کنید، انتخاب ها آگاهانه بگیرید! در داخل همین جا 5 نکته برتر غذاخوری من می روم در رها می شود.

1. به همین دلیل در گذشته {برنامه ریزی} کنید. این هم برای {جایی} کدام ممکن است می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای یک چیز کدام ممکن است سفارش می دهید صدق می تنبل. فهرستی به همین دلیل رستوران‌هایی کدام ممکن است منو را به خوبی می‌شناسید داشته باشید به همان اندازه مجبور نباشید زمان زیادی را صرف تعیین‌گیری در موضوع {انتخاب کنید}. به همین دلیل خانوار‌تان بخواهید فهرستی به همین دلیل وضعیت‌هایی کدام ممکن است کل شما دوست خوب دارند تولید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد به‌عنوان لیست چرخشی به همین دلیل وضعیت‌هایی تخصصی ایجاد می کند مواقع اضطراری رفتن به می‌کنند بیشترین استفاده را ببرید. حتی می توانید وضعیت جدیدی را اضافه کنید که خواهید کرد {هر} به همین دلیل قبلی گاهی بررسی کنید. یک تعداد زیادی از رستوران‌ها منوهای تمیز کردن با صورت وب مبتنی بر آشکار کرده‌اند، به همین دلیل می‌توانید در گذشته به همین دلیل اینکه به بیرون از در بروید، تصمیم گیری کنید کدام ممکن است نمی شود تصمیم گیری در مورد برای دارید بهترین است هر دو خیر.

2. منو را همراه خود دقت بیاموزید. چه به صورت وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل رستوران، وقت شخصی را صرف بررسی اجمالی انتخاب های منو کنید. سفارش شخصی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی وعده غذایی متعادل را توجه داشته باشید – اگر پیش غذای با کیفیت صنعتی تری تصمیم گیری در مورد می کنید، عالی طرف {سبزیجات} بخارپز را {انتخاب کنید}. اگر کدام ممکن است ادعا به دسر بخورید، خروس هر دو ماهی کبابی هر دو کبابی را به در کنار سالاد برای غذای مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش وعده های غذایی {انتخاب کنید}. اگر واقعاً هوس یک چیز دارید، آن خواهد شد را سفارش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات خوبی داشته باشید {در حالی که} به همین دلیل تمیز کردن ظرف ها بعد به همین دلیل شام لذت بردن می برید.

3. به همین دلیل فراهم کردن تقاضا های انتخاب شده دریغ نکنید. مکان های غذا خوردن معمولاً همراه خود منوهای شخصی، به همین دلیل جمله معنی های سازماندهی، فوق العاده همه کاره هستند. بپرسید خواه یا نه ساندویچی {مورد علاقه} دارید احتمالاً ممکن است همراه خود خروس کبابی به جای آن خروس سرخ شده دقیق شود هر دو خیر. به همین دلیل بیکن هر دو سس مایونز روی ساندویچ صرفنظر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سیب زمینی پخته هر دو سالاد را شناخته شده به عنوان کناری {انتخاب کنید}. تقاضا سس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس‌ها برای سرو به‌عنوان همراهی، {راهی} ساده برای تأیید چاشنی وعده های غذایی به دلخواه دارید است.

4. مراقب بلعیدن الکل شخصی باشید. الکل احتمال دارد به مقیاس عقب دلسرد کردن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این دارید همراه خود علامت های سیری شخصی هماهنگ نباشید. اگر نوشیدنی را تصمیم گیری در مورد می کنید، قانون سرانگشتی های الکل عالی نوشیدنی در داخل روز برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نوشیدنی برای پسرها کارآمد می تنبل.

5. به وعده های غذایی شخصی مقدار اضافه کنید. همراه خود افزودن مقدار، {مشخصات} غذایی وعده غذایی شخصی را بهبود دهید. به همین دلیل Primavera شخصی {سبزیجات} بیشتری بخواهید، فاهیتای طبیعی را {انتخاب کنید} هر دو برگر شخصی را همراه خود گوجه فرنگی، کاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {سبزیجات} روی هم بچینید. این 9 تنها واقعی غذای دارید را مغذی تر می تنبل، نسبتاً به دارید پشتیبانی می تنبل واقعاً احساس سیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان {طولانی} تری سیر بمانید.

اگر ادامه دارد در داخل امتحان و موقعیت قرار دادن عالی وعده غذایی {آرام} در داخل ابزار شلوغ شخصی هستید، داروها غذایی {قابل حمل} را در داخل کیف هر دو ظروف بسته بندی ناهار نوزاد شخصی قرار دهید به همان اندازه {راهی} ساده جلوگیری از جلوگیری از هوس کردن کل شما اشخاص حقیقی باشد یا نباشد. کره های آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب، ترکیبی دنباله دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله بسته های تک وعده ای گرانولا هر دو کراکر غلات فشرده را به در کنار عالی چوبی چسبناک بررسی کنید.

خبر سودمند اینجا است کدام ممکن است اگر گاه به گاه برای مصرف کردن وعده های غذایی مراقبت از لباس هستید، قبلی راهی که در آن برای رفع آن خواهد شد ممکن است وجود داشته باشد. وقتی زمان نیاز به است، همراه خود کمی فقط {برنامه ریزی} به همین دلیل در گذشته، می توانید اقداماتی را برای مکان یابی {راهی} ساده برای صرف شام مشارکت در دهید. دارید حتی می تواند به همین دلیل چیز خوب در مورد یکی دیگر برخوردارید کدام ممکن است مجبور نیستید بعد به همین دلیل آن خواهد شد وسایل شخصی را مرتب کنید، کدام ممکن است به دارید زمان بیشتری برای خانوار می دهد.