90 درصد ساخت مرکز معاینه فنی خیابان زینبیه به پایان رسیدسید علی عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح ساخت و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سواری و موتورسیکلت در خیابان زینبیه در مرحله نصب تجهیزات مکانیزه است و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه ساخت این مرکز به 90 درصد رسیده است، افزود: طبق توافق شهرداری اصفهان و انجمن حمایت از زندانیان، درآمد حاصل از مرکز کارشناسی فنی خودروهای سواری و موتورسیکلت صرف حمایت از زندانیان خواهد شد. خانواده های زندانیان اصفهانی .

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه خط تخصصی فنی ویژه موتورسیکلت ها با کار بیشتر در آینده نزدیک در مرکز تخصصی فنی جی به بهره برداری می رسد، گفت: این پروژه نیز مرحله نصب تجهیزات است. توسط سازمان حمل و نقل بار و با همکاری سازمان پایانه.