Ardyss Body Magic – {مزایا} و نکات منفی – خواه یا نه واقعا واقعاً کار می کند هر دو پاره کردن است؟

یکی از آنها در نظر گرفته اولیه چیزهایی کدام ممکن است بیش به دلیل 20 12 ماه پیش در داخل تجارت {مشاغل خانگی} یاد بدست آوردم اینجا است کدام ممکن است روش صحیح آرزو می کنند عالی قالب پونزی بگردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پاره کردن احتمالاً را ایجاد کنم!

وقتی نمایندگی‌ها ادعاهای شگفت‌انگیز هر دو غیرواقعی با اشاره به کالا شخصی می‌کنند، به دلیل شخصی بپرسید کدام ممکن است خواه یا نه کالا واقعاً {کار} می‌کنند هر دو این به ساده عالی پاره کردن است. آردیس اینترنشنال طیف وسیعی به دلیل لباس مجلسی‌های بازسازی بدن ما را فراهم کردن می‌تنبل کدام ممکن است برای دسترسی به {نتایج} ایمن در کل زمان طراحی شده‌اند. ممکن است حتی می تواند طیف وسیعی به دلیل کالا مصرف شده، نگهداری منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی را فراهم کردن می دهند کدام ممکن است اعلام کردن می کنند در میان موثرترین ها {در این} خرید و فروش هستند.

محصول شاخص ممکن است عالی نوع دهنده بدن ما به تماس گرفتن Body Magic است. در کنار همراه خود مزایای بزرگ فیزیکی حمل Body Magic Reshaper، این نمایندگی خاص می تنبل تا زمانی که شما می توانید می توانید فوراً 2 به همان اندازه 3 سایز را به دلیل بازو بدهید. ممکن است حتی می تواند اعلام کردن می کنند کدام ممکن است حمل روز پس از روز این لباس مجلسی {نتایج} ماندگاری دارد. مشاوره می‌شود کدام ممکن است جادوی بدن ما، بدن ما بدست آورده اید را به دلیل شانه‌ها به همان اندازه ران‌ها بازسازی می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بدست آورده اید عالی تعیین کنید ساعت شنی می‌دهد.

علاوه بر این این، عالی پرچمدار “ثانویه” به تماس گرفتن Angel Bra مشاوره می تواند باشد کدام ممکن است ناحیه سینه را برای نوزاد کردن سریع به کمتر از می رساند هر دو یکسان ناحیه را برای غول شدن سریع بهبود می دهد. سوتین برای سکسی، متعادل کردن، بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع ارائه به سینه طراحی شده است. هیچ لایه {زیر} سیم هر دو فوم ندارد.

آردیس اینترنشنال حتی می تواند دارای عالی قالب غرامت قابل توجه پرسود است کدام ممکن است 8 معنی مختلف را برای تیز کردن در داخل موقعیت یابی {ارائه می دهد}. ممکن است دارای 40٪ پاداش تخلیه بلافاصله، پاداش برخاستن توانایی، پاداش های به زودی (برای خدمه سازی)، کمیسیون گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مرحله، جوایز نسلی، پاداش قدرتمند خودرو، پاداش بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخر شنا ریاست جمهوری هستند. آن خواهد شد‌ها اعلام کردن می‌کنند کدام ممکن است سیستمی دارند کدام ممکن است به سادگی قابل تکرار است کدام ممکن است شبیه سریع آن خواهد شد‌ها در داخل Body Magic، پاداش‌های سریع را به در کنار دارد.

فوراً 2 به همان اندازه 3 سایز را به دلیل بازو بدهید… بدیهی استً پس به دلیل مطالعه این داده ها می توانید شک من خواهم کرد را توجه کنید. در نظر گرفته شده کردم، مطمئنا، {درست است} – در داخل رویاهای بدست آورده اید احتمالاً! به تذکر حقیر من خواهم کرد، این به ساده باز هم دیگری به دلیل آن خواهد شد {داستان} های “به خوبی برای {واقعی} در دسترس بودن” بود. {اجازه} دهید در حقیقت باشد یا نباشد. ریختن وزن برای افراد آمریکا آنقدر حیاتی است کدام ممکن است مردمان حاضرند همراه خود تهدید نابودی به جراح مشکلات وزنی {اجازه} دهند بخشی به دلیل شکم ممکن است را بردارد. برخی نه غیر مستقیم به مشارکت در چاقو برای {کشیدن} معده، نوزاد کردن سینه، لیپوساکشن و بسیاری دیگر هستند. این نمایندگی اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است لباس مجلسی بدن ما ممکن است با بیرون روش جراحی، با بیرون دارو، با بیرون برنامه کاهش وزن، با بیرون دروغ گفتن فوراً به این {اهداف} می رسد!

به همین دلیل من خواهم کرد آنجا بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای غنی سازی ارزیابی از واقعی شخصی به مسابقه رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشارکت در تحقیقات عظیم وقت گذاشتم. به صورت تحت وب، من خواهم کرد چندین نفر را در داخل ایالات متحده آمریکا کدام ممکن است لباس مجلسی نوع دهنده بدن ما را خریداری کرده بوده اند، کشف کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت استراتژیک به ممکن است مرتبط کردم. من خواهم کرد حتی همراه خود فاز خاصی به دلیل NBC’s Body Magic برخورد کردم.

در داخل کمال شگفتی، {هر} شخصی که همراه خود ممکن است صحبت می‌کردم دانستن درباره این لباس مجلسی جادویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید ساعت شنی سریع‌شان {ناراضی} بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} کدام اعلام کردن می‌کردند کدام ممکن است فوراً 2 سایز نوزاد شده‌اند. حتی متوجه شدم کدام ممکن است این نمایندگی عالی تی شرت شکمی برای پسرها دارد کدام ممکن است {نتایج} مشابهی داشت.

وقتی به دلیل فواید بادی مجیک پرسیدم، {پاسخ}‌ها این بود کدام ممکن است معده بدست آورده اید را براق می‌تنبل، فر‌های کناری (اغلب به عنوان شناخته می شود دستگیره‌های عاشقانه) را به دلیل بین می‌برد، ران‌هایتان را از لاغر می‌تنبل، حالت بدنتان را اصلاح کردن می‌تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن‌تان را نخست می‌برد.

فوق العاده، تمام آن خواهد شد ادعاهای خارق العاده. با این وجود، می خواستم بدانم چه معایبی دارد. خواه یا نه آرام است؛ خواه یا نه که ممکن است یک قطعه رادیکال است انگشتان پا به مکان می رسد؟ چقدر نخست {می رود} خواه یا نه اتاق استراحت صحیح است به دلیل چه یک چیز بازسازی شده است و بسیاری دیگر؟

نیاز به اعتراف کنم کدام ممکن است برای راه حل ها فقطً کنار هم قرار دادن نبودم. تنها واقعی رهنمودها نامطلوب اشاره کردن شده این بود کدام ممکن است برای اولیه موارد نیاز به به دلیل {کسی} پشتیبانی می گرفتید کدام ممکن است لباس مجلسی را بپوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه معمولاً 2 به همان اندازه 3 روز اندازه می کشد به همان اندازه خوشبخت باشید. به من خواهم کرد مشاوره شده است که بعد لباس مجلسی فقطً آرام است.

The Body Magic شناخته شده به عنوان عالی تکه توضیح دادن شده است کدام ممکن است به خوبی {زیر} سینه قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرکز ران می رسد. نوع دهنده بدن ما به دلیل مواد ای محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت همراه خود لایه ای به دلیل توری بازسازی شده است به همان اندازه ظاهری {زنانه} به آن خواهد شد ببخشد. نوار اضافه شده در داخل نیمه جلوی راست پایین به بالا بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ معده پایینی در عوض پشتیبانی می تنبل، {در حالی که} پانل های جلویی به تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معده بدست آورده اید پشتیبانی می تنبل. تسمه‌های شانه‌ای قابل تغییر دارای سه ردیف بلعیده شده هستند کدام ممکن است شانه‌های بدست آورده اید را بازگشت به می‌کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور بدست آورده اید را اصلاح کردن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری بدن ما بدست آورده اید را اصلاح می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح می‌دهند. چرخ دنده کشسان قدرتمند همراه خود استخوان بندی راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم در داخل ناحیه پایین دوبار دوخته شده است به همان اندازه به بدست آورده اید کمک بیشتری به دلیل نیمه زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای کمر بدهد. عالی پانل اضافه شده در داخل همه طرف به لاغری باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحنای احاطه باسن پشتیبانی می تنبل به همان اندازه ممکن است را بلند کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عوض نگه دارد. موزه ها دارای عالی دهانه بلعیده شده برای {راحتی} اتاق استراحت هستند.

فوق العاده، اکنون آزمایش {واقعی}، نمی شود جادوی بدن ما واقعاً واقعاً کار می کند؟ اگر اینطور بود، 9 تنها واقعی اقامت من خواهم کرد، کاملا اقامت صدها هزار نفر را اصلاح می داد، در مورد اینکه به دلیل {هر} سه یانکی عالی نفر {اضافه وزن} دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای به دلیل بازو ارائه جایگزین اقتصادی همراه خود قالب غرامت پرسود آردیس، این در واقع عالی معدن طلا به احتمال زیاد خواهد بود. تنها واقعی عالی “نشان دادن رادیکال” {واقعی} وجود داشت به همان اندازه مطمئن شود کدام ممکن است خواه یا نه ادعاها مناسب بوده اند هر دو خیر. مجبور شدم بادی مجیک بخرم. با بیرون توجه داشتن آنچه ممکن است اعلام کردن کردند، می دانستم، اگر {کار} نمی کرد، قطعا ارزش آن را دارد {واقعی} برای شخص باقی مانده وجود {نداشت}. من خواهم کرد می دانستم کدام ممکن است که ممکن است یک پاره کردن هر دو عالی قالب پونزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد هیچ کاری همراه خود آن خواهد شد نباید داشته باشم!

به همین دلیل من خواهم کرد عالی Body Magic خریدم. در داخل کمال شگفتی، فوری مبهوت شدم. وقتی لباس مجلسی را پوشیدم، قابل توجه فراتر به دلیل انتظارم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور غیرقابل پیش‌سوراخ بینی باعث شد کدام ممکن است فوری 2 سایز را بیاندازم. شکمم براق شد، پهلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتم ناپدید شدند، سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسنم بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من خواهم کرد عالی ساعت شنی سریع داد. 9 روش جراحی، 9 دارو، 9 برنامه کاهش وزن، 9 فعالیت های ورزشی… 9 دروغ گفتن!

کاری کدام ممکن است آردیس مشارکت در دانش است به ساده عالی Spanx هر دو Kymaro نه نباید باشد. {نتایج} فراتر به دلیل عالی اصلاح کردن لحظه ای است. این به ساده یک آرایش نه نباید باشد، کاملا حرکتی بیشتر مبتنی بر عالی اصلاح پارادایم است. با بیرون روش جراحی، با بیرون دارو، با بیرون رژیم، با بیرون فعالیت های ورزشی، با بیرون دروغ گفتن. جنبشی کدام ممکن است زمان آن خواهد شد فرا رسیده است. واقعا واقعاً کار می کند!!! رضایت سریع، الهام، چشم انداز، عزت نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوهی به دلیل رفتن با. اصلاح کردن کننده های بدن ما Ardyss پیش فرض برای {مدتی} انقلابی در داخل تجارت ریختن وزن راه اندازی کنند. من خواهم کرد قادر نیستم پایداری کنم به همان اندازه سوتین فرشته را {امتحان} کنم. چشم انتظار مقاله موارد زیر من خواهم کرد باشید.